Tre ting må på bordet for å løse bompengefloken:

  • Skattefradrag for høye bompengeutgifter
  • Mer penger fra staten til store kollektivprosjekter
  • Bompengefrie tider på ettermiddagen i storbyene

Og et fjerde er både ønskelig og en fordel, men intet absolutt krav for å finne en løsning: At man kutter i store, ulønnsomme veiprosjekter mange vil ha, men ingen vil betale for.

Den store saken i lokalvalget er bompenger, og saken kan dominere valget i alle de store byene. Saken er trøblete for begge sider av høyre/venstre-aksen, og på venstresiden «straffes» Arbeiderpartiet av velgere med lave inntekter som føler at bompengene ødelegger familieøkonomien.

Det hjelper ikke at Oslo nettopp har innført 52 nye bomstasjoner, noe MDGs miljøbyråd Arild Hermstad regnet som en gledens dag for ham som miljøbyråd.

Gleden er forståelig sett med MDGs øyne, for de nye bomstasjonene har økt bompengene med 200-250 millioner kroner i året, basert på tallene for juni og juli. Selv om hensikten egentlig var å gjøre bompengene mer rettferdige, så har de i praksis gitt en betydelig skjerpelse av bompengene i hovedstaden, viser tallene som Nettavisen fikk presset frem.

Arbeiderpartiet viser ingen tegn til å myke opp bompengepolitikken, så nå ligger ballen hos statsminister Erna Solberg og høyresiden. Et snarlig kompromiss kan gi høyresiden en etterlengtet seier på slutten av valgkampen. Og løsningen er ikke så langt unna.

Det aller viktigste tiltaket ligger i Granavolden-plattformen, der det heter at man vil «innføre fradrag for bompengeutgifter». Betaler man 20.000 kroner i året i bompenger, men kan trekke dem fra på skatten, reduseres belastningen drastisk.

Akkurat nå diskuteres utformingen av et slikt skattefradrag. Utfordringen er å finne en modell som skjermer de med dårligst råd, samtidig som de som betaler mest bompenger slipper noe billigere.

MIN VURDERING: Regjeringen vil legge frem en modell for skattefradrag for bompenger en av de nærmeste dagene og i god tid før valget. Modellen blir vedtatt i statsbudsjettet.

Fordelen med skattefradrag er at man kan lindre de verste sosiale skjevhetene, samtidig som man beholder adferdsendringen bompengene skal bidra til. Og kompromisset ligger altså i regjeringsgrunnlaget.

En annen hodepine er at bompengene eksempelvis i Oslo nesten utelukkende (98 prosent) går til andre formål enn vei. Det er altså bilistene som betaler for bedre kollektivtransport og sykkelveier. Her må staten legge penger på bordet, og det er heller ikke i strid med regjeringsgrunnlaget.

De fire borgerlige partiene er enige om utbygging av gang- og sykkelveier og økt kollektivtransport. Det står ikke noe i Granavolden-plattformen om at bilistene skal ta regningen. Et tilleggsmoment er at milliarder av kroner i bompenger nå går til å betale renter på bompengeselskapenes gjeld.

MIN VURDERING: Det kommer noe her, men ikke så mye. Økte statlige utgifter må dekkes innenfor handlingsreglene og oljepengebruken og kommer på bekostning av andre gode formål.

Det siste punktet hvor bompengemotstanderne kan få en delseier går på bilkjøring på ettermiddagene. Høyre har foreslått tre timers gratisperiode etter en bompassering på ettermiddagen, og det er et godt forslag. I Oslo koster ikke forslaget mer enn den snikinnførte bompengeøkningen som kom gjennom de nye bomstasjonene.

Miljømessig skal bompenger bidra til å vri transport fra vei til kollektivtransport. Økonomisk skal bompenger dempe trykket i rushet. Begge disse hensynene er marginale når det er snakk om korte turer for å gjøre nødvendige ærend eller kjøre barna til og fra fritidsaktiviteter.

MIN VURDERING: De borgerlige partiene vil gå inn for en mykere bompengebelastning på ettermiddagen i storbyene. Miljømessig har det lite å si, og det vil dempe irritasjonen blant bilistene.

Det største problemet er likevel samfunnsmessig ulønnsomme veiprosjekter som har sneket seg frem forbi køen i Nasjonal Transportplan fordi man vil ta store deler av regningen privat og lokalt gjennom bompenger.

Det har vært pekt på ferjefri E 39 og E18 Vestkorridoren, men også en rekke andre veiprosjekter. De fire borgerlige partiene er enige om at bompengene skal ned hvis prosjektene reduseres, men det er vanskelig å gå tilbake på allerede vedtatte prosjekter.

Mange bilister ønsker seg både mer og bedre vei, og samtidig lavere bompenger. Det er det ikke mulig å få til i en regjering med miljøpartiet Venstre. Trolig er det svært vanskelig å bli enige om eksempelvis å kutte ut E 18 Vestkorridoren, ikke minst fordi hele bompengekompromisset mellom Oslo og Akershus hviler på den utbyggingen.

MIN VURDERING: Det kommer neppe store kutt i vedtatte veiprosjekter, men regjeringen kan sette et lavere tak på hvor høy bompengeandelen kan være i nye prosjekter.

Det er selvsagt dristig å komme med klare spådommer i en sak hvor forhandlingene er harde og frontene steile. Men bompengesaken er samtidig en test på om det er grunnlag for en borgerlig flertallsregjering. Granavolden-plattformen har elementer som tilsammen kan løse floken, det handler om vilje.

Eller for å si det på en annen måte: Statsminister Erna Solbeg må betale bompenger for å fortsette i regjering.

PS! Hva mener du? Blir det en løsning på bompengesaken før valget, eller tror du dette blir saken som feller regjeringen?