I begynnelsen av februar var tema «sluttavtale i stedet for konflikt» da advokatfirmaet Ræder inviterte til frokostmøte.

Med seg på laget var direktør og karriererådgiver i Metier OEC, Vigdis Lamberg og psykologiprofessor Fanny Duckert.

De belyste hvordan arbeidsgiver kan bidra til å redusere destruktive reaksjoner ved oppsigelse, og hvilke metoder som øker sjansen for å få jobb i et krevende arbeidsmarked.

– Vi ser at jo høyere utdanning folk har, jo mer selvtillit har de på at de ikke trenger hjelp til å finne ny jobb. Også personer som tidligere har ansatt, har den innstillingen at de ikke trenger hjelp til hverken søknad, CV eller jobbintervju. Men det er ikke sant, og tar det tid å få ny jobb og mister de selvtilliten, sier Lamberg.

Hennes råd er derfor at bedrifter i tillegg til å tilby ansatte en bra sluttpakke, hjelper dem med å finne en ny jobb.

– Forskning viser at det å miste jobben er en stor livskrise, og deler plass med dødsfall og skilsmisse, sa karriererådgiveren videre.
Jobbidentitet

Psykologiprofessor Fanny Duckert understreket viktigheten av nordmenns jobbidentitet.

– Du er jobben din, og dette gjelder i særlig grad for menn. Det er mange elementer av selvbildet som er koblet til jobben. Blir man arbeidsledig så vil det for mange være en livs- og identitetskrise, sa Duckert.

Går det for lang tid før en ny mulighet dukker opp kan jobbsøkerne i verste fall bli deprimerte. Derfor anbefaler karriererådgiver Lamberg at ansatte begynner å søke jobb med en gang.

– Søk jobb mens du fortsatt står i jobb. Da kan man gå rett inn i ny jobb når den forrige avsluttes. Den ansatte får bedre selvtillit, har noe å glede seg til og slipper å gå med angsten, mener hun.

Ansettes gjennom nettverk

Karriererådgiveren legger til at livet som jobbsøker i 2019 ikke er så rett frem som mange tror.

– Det er bare en brøkdel av jobbene som lyses ut. Jeg vil anslå at det kun er 20 prosent, mens de resterende 80 prosentene dreier seg om ansettelse gjennom nettverk, fortsetter hun.

Det er heller ikke uvanlig at en rekke bedrifter gir ansatte bonus for ekstern rekruttering.

– Det er mye rimeligere enn å bruke et rekrutteringsbyrå. Når en medarbeider anbefaler en kandidat så er kvalitetssikringen gjort. Da vet bedriften at den eksterne kandidaten har de samme holdningene og verdiene som selskapet, fortsetter hun.
Utnytt nettverket ditt

Dette fører til at jobbsøkerne i langt større grad må bruke nettverket sitt.

– De må selge de bæra de har, fortell både venner og bekjente at du er på jobbjakt, oppfordrer Lamberg.

Hun advarer også mot å vente med å sende inn søknaden, fordi mange bedrifter og rekrutteringsbyrå leser søknadene fortløpende. De som venter for lenge, risikerer å være ute av dansen allerede. I tillegg må kandidatene kommunisere godt, og skreddersy både søknad og CV.

– Jobbsøkere får kun ti sekunder til disposisjon for å skape interesse hos arbeidsgiver. Dette er tiden bedriften bruker til å lese toppen av søknaden og CVen. Bruker du standard formuleringer, så er løpet ofte kjørt. Du må skille deg ut og henge ut agn øverst i søknaden, fortsetter hun.

Karriererådgiveren legger til at det ofte handler det om å «oversette» eksisterende erfaring og kompetanse, med en annen terminologi som er salgbar i nye bransjer.

Kortest vei til ny jobb

Lambergs aller beste råd til ny jobb, er å være føre var. Dersom en bedrift har signalisert at de er i vekst, er ofte et signal om at det kommer flere jobber.

– Ring daglig leder, de har nesa borti alt. Også ansettelsesprosesser. Selg deg inn og fortell at du er interessert i å jobbe der. Du må kjøpe lodd for å vinne i lotto, og sjansen for å treffe er større hvis man selv tar initiativ, før jobbene blir lyst ut, råder hun.

Nest best er mellomlederne i en bedrift.

Oppdater Linkedin

De som er på jobbjakt må også ha en oppdatert Linkedin-profil. Også de over 50, som gjerne tenker at dette kun er noe barna driver med.

Lamberg legger til at det er tre ting som alle bedrifter etterspør.

– Dette lærer du ikke nødvendigvis på universitetet. Bedriftene vil ha nysgjerrig folk som stiller spørsmål. Punkt to handler om relasjonskompetanse. Bedriftene vil ha ansatte som har empati og som kan snakke med kunder og medarbeidere. I tillegg vil de ha ansatte som vil lære noe nytt, fortsetter karriererådgiveren.

Hun legger til:

– Alder eller kjønn er ingen hindring. Har du bestemt deg for ny jobb så sitter det mellom ørene, og hvis du denne kompetansen er sjansen for å jobb veldig stor, avslutter Lamberg.