*Nettavisen* Økonomi.

Slik smører du lovlig

Ønsker du å smøre noen, eller har du selv blitt smurt? Sjekk her om du er innenfor regelverket.

31.01.05 10:49

Smøring kan gjøres på utallige måter – både lovlige og ulovlige. Det er i enkelte tilfeller til og med godtatt at du bestikker offentlige tjenestemenn, og det finnes gaver du rett og slett ikke kan si nei til.

Bli med i vår guide for smøring, og lær hvordan du styrer unna oppsigelser, bøter, fengselsstraff og ikke minst uetisk oppførsel.

Hva skal oppgis?
Før vi ser på reglene for hva som er lov til å gi eller motta, er det greit å ta en enkel gjennomgang av reglene for hva som skal oppgis i selvangivelsen. Du kan lese en egen sak om gaver her og om reiser her.

Smøring av offentlig ansatte
Å smøre ansatte i Staten er ikke lett. La oss ta gaver til offentlige ansatte punkt for punkt.

  • Ansatte i Staten kan ifølge tjenestemannsloven ikke motta noe som helst som er egnet til eller ment å påvirke hans eller hennes «tjenestlige handlinger, eller som det ved reglement er forbudt å motta».
  • Statsansatte kan motta gaver og lignende så lenge de ikke blir påvirket av det.
  • Det finnes per dags dato ingen sentrale retningslinjer med maksimumsbeløp for hvor stor verdien av gaven er verdt.
  • Flere offentlige etater har interne retningslinjer for hvor stor verdien av en gave kan være, men det er til syvende og sist opp til den statsansatte selv å avgjør om gaven er av en slik stø rrelse at den er egnet til eller ment å påvirke.
  • Ansatte i kommuner og fylkeskommuner omfattes ikke av tjenestemannsloven, men de aller fleste kommuner og fylkeskommuner har interne regler som går ut på det samme.
  • Ansatte i statseide aksjeselskap omfattes normalt ikke av tjenestemannsloven.

Det er med andre ord lov til å gi gaver til statsansatte så lenge du ikke får noe igjen for det. Men hvis du får noe igjen for gaven, har den statsansatte brutt tjenestemannsloven. Og enda verre, dere har begge brutt korrupsjonsparagrafen. Slikt blir det fengsel av.

Korrupsjon
Utover interne regler (slik for eksempel Vinmonopolet har), reguleres smøring i det private næringsliv kun av korrupsjonsparagrafen i straffeloven. Denne paragrafen gjelder både ansatte i det offentlige og det private, og rammer både den som gir og den som mottar en såkalt «utilbørlig fordel».

Lovteksten sier ikke noe om hva en «utilbørlig fordel» er, men man kan ta utgangspunkt i følgende:

  • I det offentlige vil en utilbørlig fordel være all slags form for særbehandling.

Hvis noen gjennom en gave for eksempel klarer å snike seg fram i saksbehandlingskøen hos en teknisk etat, vil det faktisk kunne betegnes som straffbar korrupsjon.

  • I det private næringsliv vil en utilbørlig fordel være når man gir en kunde en fordel som ikke er til bedriftens beste.

De spesielle unntakene
Ordlyden i tjenestemannsloven og korrupsjonsparagrafen gir deg faktisk muligheten til å ta imot gaver eller smøre noen i helt spesielle tilfeller.

Klikk på bildet for å forstørre.

Statsansatte som representerer Norge i utlandet har i land der det vil være uhøflig å takke nei til en gave selv om gaven kan være «egnet til eller ment å påvirke hans eller hennes tjenestige handlinger», lov til å ta imot.

Gaven skal senere leveres til ledelsen i Utenriksdepartementet som så tar stilling til hva som skal gjøres med gaven. Pengegaver skal for øvrig avvises uansett kulturelle føringer.

Et annet unntak er hvis du er i et land der smøring er en del av systemet. Du vil for eksempel ikke bli tiltalt for brudd på korrupsjonsparagrafen hvis du må betale en politimann penger for å få passet ditt tilbake.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.