Monica Sørensen har byttet bank to ganger siden i høst, og sparer tusen kroner hver måned, skriver Bergensavisen.

- Det går litt sport i det. Det er jo meningsløst å betale mer enn man må, sier Monica Sørensen.

Siden oktober har hun byttet bank to ganger. Hun har brukt Forbrukerrådets Finansportal og funnet billigste rente. Slik har hun kuttet utgiftene med over tusen kroner i måneden.

- Det blir faktisk noen sydenturer i året det, smiler hun.

Også bilforsikringen har Sørensen byttet ved hjelp av Forbrukerrådets tjenester. Det sparte henne for over 2000 kroner i året.

- Jeg er helt fascinert av at ikke flere gjør dette. Jeg tror kanskje noen er redde for å oppdage at de har blitt lurt, sier hun.

Tror de har god bank

- Når folk skal begrunne hvorfor de ikke har flyttet eller reforhandlet bank- eller forsikringsavtaler de siste to årene, svarer over 50 prosent at de allerede har gode betingelser. Det er feil. Faktum er at prislistene viser at de fleste av dem ikke har det, sier daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

I tillegg svarer 28 prosent at de ikke tror det er mye å spare på å skifte eller reforhandle banktjenester (se faktaboks).

- Dette må tilskrives bankenes evne til markedsføring, for vi vet at det er feil, sier Realfsen.

Gransker bankene

I forrige uke varslet direktør Christine Meyer at Konkurransetilsynet vil granske konkurransen i bankmarkedet. Avdelingsdirektør Gjermund Nese i avdeling for finans og kommunikasjon skal lede dette arbeidet.

- Vi ser at bankenes rentemarginer stadig øker. Det gjør det naturlig for tilsynet å undersøke hvordan konkurransen i markedet fungerer, sier Nese.

Han forteller at vi forbrukere må ta deler av ansvaret.

- For at konkurransen skal virke, er det i alle markeder viktig at kundene bruker mulighetene de har til å velge mellom forskjellige tilbydere. Hvis ingen reagerer når prisene går opp, er dette et hinder for velfungerende konkurranse, sier Nese.

- Hvis bankene vet at det er lite sannsynlig at kunden vil bytte bank uansett hva de gjør med renten, så har de lite interesse av å sette lavest mulig pris. Spørsmålet blir hva som gjør at forbrukerne ikke bytter bank.

- Tilslører prisen

I TNS Gallups bytteundersøkelse, svarer 18 prosent at de ikke flytter eller reforhandler banktjenester på grunn av ulike kundeprogrammer eller fordelsprogrammer.

- Det er interessant! Når det kommer så høyt på listen i forklaringer, forteller det noe om produktpakkenes innvirkning på konkurransen. Disse pakkene tilslører den faktiske prisen og gjør bankene vanskelig å sammenligne, sier Realfsen.

Det er også et viktig moment Konkurransetilsynet vil se på.

- Ofte har bankene pakker som kan bidra til at en føler seg låst til en bank, sier Nese.

Les flere saker i Bergensavisen