Saken oppdateres.

I kjølvannet av avsløringene rundt Nicolai Tangens luksusseminar har Norges Banks representantskap stilt 26 spørsmål om ansettelsesprosessen og Nicolai Tangen til hovedstyret i Norges Bank.

Les mer: Rødt krever Tangen-oppgjør: – Reglene gjelder også for makteliten

Tar selvkritikk

I det lange og detaljerte svaret skriver Norges Bank at de har fått innsyn i alt av vesentlighet rundt Tangens økonomi og interesser, og at det ikke er identifisert forhold hvor Norges Bank ikke er gitt fullt innsyn.

Et sentralt spørsmål har vært hvorfor Tangens navn ikke dukket opp på den offentlige søkerlisten til jobben. En ledende jusprofessor har karakterisert det som ulovlig.

I brevet skriver sentralbanksjef Øystein Olsen at han tar selvkritikk for dette.

– Vi erkjenner at vi i dette tilfellet har påført Tangens navn for sent på den offentlige søkerlisten, skriver han.

7 av 11 refereranser var på tur

Ifølge Norges Bank oppga Nicolai Tangen 12 personer som referanse til jobben. Ifølge brevet var syv av dem med på luksusseminaret til Tangen.

«Av de 11 innhentede referansene, hadde syv deltatt på seminaret ... Av personvernhensyn er det ikke ønskelig å opplyse hvem av referansene som deltok på seminaret, men representantskapet ble i møtet med sentralbanksjefen 22. april muntlig orientert om dette i fortrolighet.»

Privatflyreise skulle vært unngått

Ifølge Norges Bank har Nicolai Tangen opplyst om at han vil følge de kravene banken stiller for å sikre nødvendig avstand mellom Tangen og hans hedgefond og eierinteresser.

– Tangen har skriftlig og muntlig gitt utrykk for at han vil innrette seg etter de krav som banken stiller for å sikre nødvendig avstand mellom SPU, AKO-fondene og Tangens personlige investeringer, skriver Norges Bank i brevet.

Nåværende oljefondsjef Yngve Slyngstad har fått kraftig kritikk for å få påspandert privatflyreise av Tangen i forbindelse med USA-seminaret i høst.

Les også: Slyngstad: – Jeg er virkelig, virkelig lei meg

I Norges Banks brev skriver hovedstyret at privatflyturen skulle vært unngått.

– Returreisen til leder NBIM ble dekket av AKO Capital, og var dermed et unntak fra hovedregelen i punkt 11 andre ledd om at banken skal dekke kostnader til reiser, møter, seminarer mv. Unntaksadgangen etter gjeldende regelverk må vurderes opp mot formålet med regelverket, skriver de i brevet.

Kommentar: Tangen i Oljefondet er som en stjernekokk hos McDonalds

Les hele brevet fra Norges Banks hovedstyre her.

Slår tilbake om skatteparadiser

Nicolai Tangen som har oppbygget seg en formue på syv milliarder kroner, har store verdier plassert i skatteparadiser. Norges Bank bruker brevet til å slå tilbake mot misforståelser rundt dette.

I brevet står det:

«Jurisdiksjonene Jersey og Cayman Islands som benyttes i AKO- systemet ofte omtales som skatteparadiser. Den vanlige definisjonen av skatteparadiser er at de har liten grad av åpenhet og innsyn i kombinasjon med ingen eller svært lave skattesatser. Det er imidlertid vesentlig forskjeller på tvers av disse jurisdiksjonene. Både Jersey og Cayman Islands er medlem av OECD Global Forum on Transparency and Exchange for Tax Purposes. Det samme forumet rangerer land i henhold til standard for utveksling av informasjon. Jersey er her rangert på samme nivå som Norge, mens Cayman Islands er rangert på samme nivå som for eksempel Danmark og Tyskland.»