Forrige gang Nettavisen Økonomi snakket med toppsjef Lars Rotseth (52) i Kverneland Group, ga han klar beskjed til næringsministeren om de høye strømprisene.

I dag er strømprisene på et langt høyere nivå, og de 530 ansatte på plogfabrikken i Rogaland må gjøre hva de kan for å holde strømforbruket nede.

– Vi har fått en enorm økning i kostnadene og en mangedoblet strømregning, sier Rotseth.

Fabrikken er verdensberømt for stål av høy kvalitet, og hver fjerde plog som selges i Europa kommer fra bedriften på Jæren. Tidlig på 2000-tallet byttet bedriften ut oljeovnene med gassovner etter politisk press, før fabrikken noen år senere startet ombyggingen til strøm.

– Det er veldig tøft akkurat nå. Gass er jo også dyrt, så vi må fortsette ombyggingen til flere strømdrevne ovner, sier Rotseth.

Les også: Nedgang i antall permitteringer

Høy ordrereserve og økte utgifter

Industri-direktøren er som mange andre bedriftsledere i Sør-Norge: Han forventer flere ansettelser og høyere omsetning i 2022, men det finnes en del usikkerhetsmomenter.

– Inntjeningen er under kraftig press, blant annet på grunn av økte strømkostnader, sier Rotseth.

Av 600 spurte bedrifter i Oslo-området, Agder, Vestland og Rogaland, tror 58 prosent at utviklingen de neste tolv månedene blir bedre enn dagens situasjon. Industribedriftene er blant de mest positive, ifølge Konjunkturbarometeret til Sparebank 1 SR-Bank.

– Disse bedriftene har flere bein å stå på, har klart seg bra gjennom pandemien og har en høy veksttakt. Til tross for pandemien, er det god driv i industrien og det ser ut til at oppsvinget fortsetter, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Næringslivslederne peker imidlertid på flere ting som skaper usikkerhet: Smitteutviklingen, knapp tilgang på råvarer, utfordringer med frakt og produksjonsbegrensninger hos leverandører.

– I plogfabrikken på Klepp har vi ordre for de neste seks månedene. Vi er helt avhengig av å få inn råvarer. Situasjonen er ikke udelt positiv, for innkjøp og strøm er dyrere enn før, sier Rotseth.

Salgsmessig er Kverneland Group i Norge bedre stilt i inngangen til 2022 enn i 2021.

– Spørsmålet er om dette er en vedvarende trend, effekt av pandemien eller konsekvens av at markedsprisene går opp og at folk skal sikre seg. Det vet vi ikke før i slutten av året, sier Rotseth.

Les mer: Derfor fikk vi plutselig den dyreste strømmen i Europa: - Har malt seg inn i et hjørne

Ber politikerne vurdere strømhjelp til bedriftene

Plogfabrikken bruker energi tilsvarende omtrent 50 GW i året i strøm og gass til å lage maskiner og redskaper - og da særlig ploger - til landbruket. Direktøren etterlyser grep fra politikerne for å beskytte bedriftene fra skyhøye pristopper på strøm i fremtiden.

– Vi trenger forutsigbarhet. Hvis politikerne aksepterer at vi skal ha en så en så ekstrem volatilitet, må vi få en kompensasjonsordning på plass for også oss som ikke er i veksthusnæringen, sier Rotseth.

Flere ganger rundt nyttår hadde Sør-Norge de høyeste strømprisene i Europa.

– Forhåpentligvis er dette en forbigående situasjon. Men dersom Tyskland og andre land skal fortsette å legge ned energikilder uten å øke kraftproduksjonen selv, frykter jeg at dette kan vedvare, sier Kverneland-direktøren.

– Hva kan dere gjøre for å reforhandle egne strømavtaler?

– Vi prøver å reforhandle kontraktene, men det er ingen god idé å forhandle om lange avtaler i en tid når prisene er så høye. Men vi har tett dialog med leverandørene for å unngå de høyeste toppene, sier Rotseth.

Les mer: Frykter januarsmell: - Over 600.000 er bekymret for økonomien