Gå til sidens hovedinnhold

Småbedrifter urolige for sykeregler

Nye sykmeldingsregler krever at syke skal være på jobb, i redusert stilling eller med andre oppgaver. Småbedrifter frykter de ikke klarer å oppfylle kravene.

– Hele 96 prosent av norske bedrifter har under 20 ansatte og 80 prosent har under fem ansatte. På slike små og mellomstore bedrifter kan det bli vanskelig å sysselsette sykemeldte arbeidstakere til en annen jobb enn den de vanligvis utfører. Disse bedriftene lever også ofte av én type varer eller tjenester, sier informasjonssjef Marit Graff Hagen i Bedriftsforbundet til NTB.

For øvrig er Bedriftsforbundet svært positiv til at det er kommet nye regler som stiller strengere krav til både arbeidstaker og arbeidsgiver for å få ned sykefraværet.

– Men vi synes nok at vi har fått kort tid på oss fra Stortinget vedtok denne loven 8. juni til den trer i kraft tre uker senere.

Bedriftsforbundet er paraplyorganisasjon for små og mellomstore bedrifter (SMB), og har rundt 3.000 medlemmer.

Får spørsmål
Graff Hagen forteller at organisasjonen har fått en god del spørsmål fra medlemsbedrifter om hva de nye reglene innebærer.

– Vi finner ikke svar på alle spørsmålene gjennom den informasjonen Rikstrygdeverket har lagt ut på sine nettsider, men vi er innstilt på å ta tiden til hjelp, så får vi se hvordan dette går seg til, sier hun.

Ett av de punktene de små og mellomstore bedriftene er opptatt av, er hvordan ordningen med tvangsmulkt for arbeidsgiveren vil slå ut, hvis det ikke foreligger en arbeidsplan for den sykemeldte innen 12 uker. Størrelsen på disse bøtene er også ukjent for Bedriftsforbundet.

Alle over en kam
Det er her problematikken med de svært spesialiserte småbedriftene kommer inn.

– I en bedrift med tre-fem murere er det ikke lett å finne alternative arbeidsopgaver. Denne loven er en felleslov som skjærer alle over en kam. I store bedrifter som for eksempel Norsk Hydro kan man langt lettere finne en alternativ funksjon som passer, understreker Graff Hagen.

Ifølge Bedriftsforbundet har 99 prosent av norske bedrifter under 100 ansatte. I alt 1.600 bedrifter har mer enn 100 ansatte. Gjennomsnitt for småbedriftene er cirka fem ansatte.

(©NTB)