Småpenger til Ola og Kari

Finansminister Per-Kristian Foss «skylder» 12 milliarder kroner før han har oppfylt sine egne skatteløfter. Likevel blir det langt mellom godbitene i revidert budsjett som legges fram i morgen.

10.05.04 09:19

Regjeringen har kuttet skatten med rundt 20 milliarder kroner siden den tiltrådte, men fortsatt er det langt igjen før skatteløftene som ble gitt i Sem-erklæringen er oppfylt.

Per-Kristian Foss presenterte riktignok nye kuttforslag på 12 milliarder kroner da regjeringen la fram sitt forslag til nye skatteregler i mars. Problemet er at saken fortsatt ligger til behandling i Stortinget. Blir noen av kuttforslagene vedtatt, vil de tidligst kunne gjennomføres i statsbudsjettet for 2005.

Ubetalte regninger
Når revidert nasjonalbudsjett for 2004 legges fram i morgen, er det helt andre ting enn skattelettelser som vil stå i fokus.

Ifølge statsminister Kjell Magne Bondevik har skatteinngangen så langt i år vært mindre enn det regjeringen anslo i statsbudsjettet. Når utgiftene til Folketrygden samtidig øker mer enn forutsatt, betyr det at regjeringen enten må kutte andre utgifter eller lete med lys og lykter etter «nye» penger.

- Regjeringen må finne inndekning. Det betyr at vi må kutte i noe, advarte statsministeren på en pressekonferanse sist onsdag.

Bondevik ville ikke gå ut med noe beløp, men ifølge Aftenposten må utgiftene kuttes med rundt 2,5 milliarder for å få budsjettet til å gå i hop.

Øker bevilgningene

Foto: Foto: Berit Almendingen/TV 2 Nettavisen

Den jobben blir ikke lettere av at regjeringen allerede har forpliktet seg til å øke utgiftene på noen sentrale områder. Fra 1. mai trådte barnehagereformen i kraft, og regjeringen må trolig hoste opp mer penger for at barnehagene skal kunne etterleve maksprisen som Stortinget har fastsatt.

Helseminister Dagfinn Høybråten har også signalisert mer penger til psykiatrien i forbindelse med revidert budsjett. Andre områder som kan bli tilgodesett er helseforetakene og rusomsorgen.

Per-Kristian Foss har på sin side signalisert at han vil gi skattelettelser på noen hundre millioner til oljeindustrien, men det er tvilsomt om disse forslagene vil få gjennomslag før i 2005.

Tør ikke røre oljepengene?
Oljepengebingen har flere ganger vært redningen for Bondevik-regjeringen. Den såkalte handlingsregelen for bruk av oljepenger sier at regjeringen maksimalt kan bruke fire prosent av avkastningen på Oljefondet årlig, men en egen unntaksregel sørger for regjeringen kan øke oljepengebruken for å jevne ut svingninger i avkastningen.

Denne bestemmelsen tøyde Per-Kristian Foss maksimalt i statsbudsjettet for 2004, da han brukte 16 milliarder kroner mer enn det en mekanisk tolkning av handlingsregelen tilsier. Det er ikke overveiende sannsynlig at han vil forsøke å tøye strikken enda mer i revidert budsjett.

Opposisjonen krever sitt
Etter en lang dragkamp i Stortinget, var det Arbeiderpartiet som til slutt ble med på en budsjettavtale med regjeringen. Den avtalen må regjeringen trolig ta hensyn til når de legger fram sitt forslag til revidert budsjett. Et av de viktigste kravene Arbeiderpartiet fikk gjennom, var større bevilgninger til kampen mot arbeidsledigheten.

Det andre store opposisjonspartiet, FrP, vil ventelig presse på for mer bruk av oljepenger dersom de skal kunne være med på en budsjettavtale med regjeringen.

Revidert budsjett legges fra tirsdag klokka 10.00. Følg saken i TV 2 Nettavisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.