Her finner du småutgiftskalkulatoren

Om småutgiftskalkulatoren

Først legger velger du frekvens på utgiftene. Du kan velge mellom daglig, ukentlig og månedlig frekvens. De er forhåndsinnlagt med ukentlig.

Legg inn antallet på hver type utgift du har. Hvis du vil se på hvor mye du sparer (eller taper) på å endre antallet, legger du inn et nytt antall.

Alle varene har en forhåndsinnlagt pris, som du kan endre.

Kalkulatoren regner ut hva kostnaden er for ett år med dagens bruk, og med forutsetninger for nytt antall. I tillegg regner den ut hva forskjellen mellom forbruksnivåene blir.

Hvis du sparer beløpene
Til slutt ser du hva hele beløpet du har brukt på småutgiftene ville vokst til, hvis du hadde spart beløpet du bruker til disse utgiftene.

Kalkulatoren regner også ut hva forskjellen mellom den reduserte årssummen og hva den reduserte årssummen ville vokst til. Begge beløpene er i løpende kroner.

Se også:

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Denne kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.