Finanstilsynet har i løpet av det seneste årene studert utlånspraksisen til bankene innenfor forbrukslån. En viktig del av undersøkelsen har vært å se på om kundene som tilbys lån, har en tilstrekkelig evne til å betjene lånet.

Og Finanstilsynet skriver i en pressemelding at det er avdekket mangler ved bankenes kredittvurdering.

- Kunder som i henhold til Finanstilsynets retningslinjer ikke burde fått forbrukslån, fikk likevel inn­vilget lån, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i meldingen.

Mange får problemer

- Utviklingen viser at en betydelig andel av bankenes kunder selv i gode tider får problemer med å betjene lånene bankene innvilger, fortsetter han. Finanstilsynet nevner ikke konkrete banker i pressemeldingen.

Men tilsynet kritiserer bankene for ikke å ha tatt hensyn til alle relevante utgifter når de så på kundenes betjeningsevne. Bankene har også undervurdert utgiftene til kundenes livsopphold. I mange tilfeller fulgte heller ikke bankene retningslinjene om maksimalt 5 års avdragstid for nedbetalingslån.

Det er også kritikkverdig at flere av bankene underveis i en søknadsprosess aktivt tilbød kunder et høyere lån enn det de opprinnelig søkte om. Det er etter Finanstilsynets vurdering ikke er i tråd med god forretningsskikk.

Nettavisen Økonomi skrev i april at tre av fire banker som tilbyr forbrukslån og kredittkort, bryter markedsføringsloven.

Økende mislighold

Finanstilsynet mener at forbrukslån og usikret kreditt kan skape betydelige problemer for forbrukere som som ikke kan betjene disse lånene. Tilsynet er bekymret for utviklingen i mislighold i bankenes utlånsporteføljer. Bank Norwegian har sagt at 3 prosent mislighold over tid av utestående lån er normalt.

Spesielt ved et tilbakeslag i norsk økonomi ,vil ­bankene være ekstra utsatte. Finanstilsynet påpeker at den sterke veksten i forbrukslån bidrar til å øke husholdningenes sårbarhet.

Finanstilsynet konkluderer med at det er betydelig tapsrisiko knyttet til bankenes virksomhet. Dessuten har flere av bankene en omfattende virksomhet i utlandet, og planlegger å ekspandere ytterligere. Det gir en økt risiko for utlånstap og en generelt høyere risiko knyttet til driften.