Rema-eide, Norsk Kylling, satt igjen med et underskudd på 209 millioner kroner i fjor, viser selskapets årsregnskap. Det skriver nationen.no.

Kyllinggiganten har rundt 26 prosent markedsandel på hvitt kjøtt i det norske dagligvaremarkedet. Kyllingen selges under varmerket Solvinge i alle Rema-butikker.

Selskapets driftsinntekter gikk fra 1.219 millioner kroner i 2020, til 1.131 millioner i fjor. Det er en reduksjon på 7,2 prosent, skriver nationen.no.

« Stopp som følge av C-19 på sommeren og tilhørende forsinket idriftsettelse av nytt anlegg har medført at selskapet i 2021 har opplevd negativ omsetningsvekst», skriver selskapet i regnskapet, gjengitt i nationen.no.