Nordea Markets er ute med en kort renteoppdatering før rentemøtet i Norges Bank i neste uke.

Nordea skriver i oppdateringen at Norges Bank helt sikkert vil heve styringsrenten til 0,25 prosent på rentemøtet 23. september. Det er i tråd med de signalene Norges Bank ga på rentemøtet i juni.

Da så Norges Bank for seg fire renteøkninger det nærmeste året, hvorav en i september og en i desember.

Det nye er et Nordeas eksperter tror på en brattere rentekurve enn tidligere antatt, altså at rentene heves raskere. I oppdateringen venter Nordea fortsatt på to økninger i år og minst tre økninger neste år. Hver økning er på 0,25 prosent.

Les også: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov kommer med én god nyhet for låntakerne

Seks økninger

Men, det er faktisk en viss sannsynlighet for at Norges Bank setter opp styringsrenten hele fire ganger i 2022. I så fall vil den være oppe på 1,5 prosent ved utgangen av neste år.

For et boliglån på 3 millioner kroner betyr 1,5 prosent høyere rente i utgangspunktet 45.000 kroner i økte renteutgifter i året før skatt, 3750 kroner i måneden. En typisk boliglånsrente kan dermed være oppe på 3,25 prosent innen utgangen av 2022.

Norges Bank har sagt at det vil være passende å heve renten når det er klare tegn til at tilstanden i norsk økonomi blir mer normal. Nordea mener disse tegnene er blitt enda klarere enn de var på det forrige rentemøtet i juni.

Det taler for en brattere rentekurven enn det Norges Bank har sett for seg. Det begrunner Nordeas eksperter med at arbeidsledigheten har falt enda raskere enn det sentralbanken ventet for tre måneder siden.

Les også: Toppøkonom med boligprisadvarsel: – 70 prosent av de jeg møter forstår ikke dette

Det viktigste

Utviklingen i den såkalte realøkonomien, altså sysselsetting og produksjon, er ifølge Nordea det viktigste å følge med på når man skal vurdere hva Norges Bank gjør med renten.

Kronen har holdt seg nokså stabil de seneste månedene, og det har vært lite oppmerksomhet rundt kronen.

Men Nordea skriver at den har i perioden i gjennomsnitt vært 3 prosent svakere enn hva Norges Bank trodde. En svakere krone taler isolert sett for renteøkninger. En annen viktig faktor er oljeprisen, som er så å si uendret, men gassprisene er mye høyere.

Det viktigste er likevel at den innenlandske økonomien går mye bedre. Kapasitetsuttnyttelsen i norsk økonomi er allerede oppe på et høyt nivå. Og selv om antall smittetilfeller har økt, er innleggelsesraten på sykehusene lav på grunn av stadig flere vaksinerte.

Les også: Stadig flere har råd til egen bolig fordi rentene er rekordlave

Rett rundt hjørnet

Nordea skriver at den siste delen av gjenåpningen av samfunnet bør være like rundt hjørnet og på linje med det Norges Bank ventet.

Er det så noe som taler i motsatt retning? Det er bekymringer rundt deltavarianten av koronaviruset. Veksten i internasjonal økonomi kan dermed bli lavere enn antatt.

Den kraftige økningen i strømprisen vil føre til noe lavere disponibel inntekt for husholdningene, altså hva de har å rutte med til andre ting. Men Nordea mener disse forholdene betyr lite i det store bildet. Dessuten kan høyere strømpriser føre til høyere prisstigning og dermed gi en høyere lønnsvekst.

Alt i alt mener Nordea det går mot en raskere oppgang i styringsrenten