Gå til sidens hovedinnhold

Snart kommer rentedommen - ekspertene venter uendret rente

Kl. 10 offentliggjør Norges Bank hva de gjør med styringsrenten.

Og det er ingenting, skal vi to ekspertene i storbankene. Det begrunnes blant annet med at markedsrentene har falt mye.

Fordelene ved å kutte styringsrenten ytterligere er heller små. Både husholdningenes og bedriftenes innskuddsrenter er enten på 0 prosent eller svært nær 0 prosent. Og med pressede lånemarginer for bankene vil et videre kutt fra sentralbanken trolig ha liten effekt på boliglånsrentene.

På grunn av koronautbruddet satte sentralbanken ned styringsrenten i mars to ganger med til sammen 1,25 prosentpoeng.

De forrige beslutningene skjedde på ekstraordinære møter i Norges Bank. (Gårs)dagens rentemøte er et såkalt mellommøte der det normalt ikke utarbeides egne markedsrapporter. Men fordi det ordinære rentemøtet i mars ble avlyst, gir Norges Bank nå nye prognoser.

Rentefall og kronestyrking

Før Norges Bank offentliggjør beslutningen ligger den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten på rekordlave 0,43 prosent. Kronen noteres mot euro til 11,07 kroner.

Siden Norges Banks seneste rentenedsettelse 20. mars har dette skjedd i det norske rente- og valutamarkedet:

- Den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten (NIBOR) har falt kraftig fra 1,12 prosent. Det skyldes at risikopremiene i de internasjonale pengemarkedene har falt kraftig. Denne renten er viktig for hva du betaler for boliglån med flytende rente.
- Den 10-årige norske statsobligasjonsrenten har stupt fra 0,95 prosent til svært lave 0,54 prosent. De lange statsrentene påvirker indirekte boliglån med fast rente.
- Kronen har styrket seg mot euro fra svært svake 12,12 kroner, en styrking med nesten 9 prosent, og mot dollar fra kurs 11,32 til nivå 10,25.

Kommentarer til denne saken