Oslo-byrådet har som kjent vært svært ivrige til å stenge gater, fjerne parkeringsplasser og gjennomføre andre tiltak for å fjerne biler fra sentrum de siste fire årene. Dette utgjør i sum det omstridte programmet Bilfritt byliv, som er MDGs store prestisjeprosjekt. Byrådspartnerne Ap og SV gir sin støtte.

Søksmål for brudd på arbeidsmiljøloven

1. september ble det innlevert et søksmål mot Oslo kommune for brudd på helt sentrale deler av arbeidsmiljølovgivningen, kunne Finansavisen melde 5. september.

Saksøker er Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS). LUKS er en organisasjon som organiserer alle de store vareleverandørene, samt LO og NHO i spørsmål som gjelder helse- miljø og sikkerhet. Dette er altså ikke småaktører.

Konkret dreier søksmålet mot kommunen seg om brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 2-2, og en rekke forskrifter. Årsaken er at stenging og trafikkhindrende tiltak i en rekke gater i Oslo sentrum gjør forholdene for sjåfører etter LUKS sitt syn så vanskelige at det innebærer alvorlig brudd på kravet til et forsvarlig arbeidsmiljø.

Svært pinlig for arbeidernes venn

LO er altså med på søksmålet mot Oslo kommune der Arbeiderpartiet har byrådslederen. Dette er svært pinlig for et parti som hevder å være arbeidernes venn.

Les også: Stor test ga sjokkresultat: Nye dieselbiler kan rengjøre luften

I den grad Arbeiderpartiet har klart å markere seg i Oslo-politikken, så er det nettopp spørsmålet om orden i arbeidslivet som har vært fremmet. Et søksmål fra LO med flere om brudd på arbeidsmiljøloven passer ikke akkurat godt inn i det bildet.

Ikke nok med det. Med brask og bram markedsføres den såkalte Oslo-modellen som det skrytes av på kommunens nettsider.

Der kan vi lese: «-Hovedformålet med Oslo-modellen er å sette Oslo kommune i front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv». Dette er en modell LO og Oslo kommune gjerne vil eksportere til resten av landet kan vi lese på bygg.no.

Sett utfra Oslo kommunes målsetninger for arbeidslivet er det oppsiktsvekkende at kommunen blir saksøkt av blant annet LO for brudd på arbeidsmiljøloven.

Viser at saksbehandlingen i kommunen har vært svært dårlig

Uten å spekulere i hvilken behandling Bilfritt byliv nå vil få i rettssystemet, om noen, så er det klart at dette søksmålet setter store spørsmål ved om Oslo kommune har hatt en forsvarlig saksbehandling før tiltak er gjennomført.

I en rettsstat er det begrensninger for hvordan offentlige myndigheter kan ta seg til rette overfor innbyggerne. Lover og god forvaltningsskikk skal følges. Har Oslo kommune gjort det i sin iver etter å gjøre byen bilfri?

Selv om det er arbeidsmiljø som er utgangspunktet for dette søksmålet, så vil kommunens saksbehandling rundt programmet Bilfritt byliv måtte bli et sentralt tema.

Og her kommer kommunens fremgangsmåte i fokus. Kjernen her er at Bilfritt byliv ikke gjennomføres som en samlet plan. Bilfritt Byliv gjennomføres bit for bit, gate for gate, lenge før noen samlet plan er utarbeidet og konsekvensene utredet. Planen ble utredet etterpå.

Uavhengig av hva retten vil komme frem til når saken måtte komme opp til behandling - det er ikke vanskelig å finne grunner til å mene at Oslo kommune har hatt en svært dårlig saksbehandling av prestisjeprosjektet Bilfritt byliv.

Vi venter i spenning på rettsaken.

Bryr Lan Marie Berg seg om lover og regler?

Søksmålet mot kommunen i forbindelse med Bilfritt byliv kommer så å si samtidig med at det ble kjent at det i Energigjenvinningsetaten, som er byråd Bergs ansvarsområde, har foregått omfattende brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dette har hun visst om lenge uten å orientere bystyret om det.

Som MDGs ledende politiker i Oslo har Lan Marie Berg hatt en sentral rolle i å innføre de tiltakene søksmålet mot kommunen dreier seg om.

Måten Bilfritt byliv og stenging av gater gjennomføres på vitner om en grunnleggende mangel på respekt for både lovverket og helt sentrale forvaltningsprinsipper. Dette ansvaret deler hun med byråd for byutvikling Hanna Marcussen som også bare kjører på uten hensyn til konsekvenser. Byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen har latt dette skje.

Spørsmålet man stiller seg er om Lan Marie Berg og resten av byrådet i det hele tatt bryr seg om lover og regler.

Prosjektet Bilfritt byliv og alle grepene som foretas i krigen mot bilen i Oslo fremstår som mer og mer skandaløse.