Det er regulert eller skal reguleres for nærmere 200 hyttetomter i Eidskog. Av 45 salgsklare tomter på to byggeklare felt er bare fem solgt de siste årene.

Det vekket oppsikt da rallykjører Petter Solberg i fjor fikk kjøpt en av tomtene på Stangnessætra hyttefelt ved Vestmarka svært billig. Hytta er også bygget. Håpet var at kjendisstuntet skulle få fart på salget, men 29 av de 32 tomtene på feltet er ennå usolgt. Nå er tomteprisene blitt redusert med 50.000 kroner.

Libergslia og Kanalskogen
Kommunen selv, ved Eidskog Næringsservice, ønsker å selge tomter på Libergslia ved Billingen. Men ennå er bare to av 13 byggeklare tomter solgt. Det er regulert for ytterligere 25 hyttetomter i området, skriver Glomdalen.

Kommunens andre hyttefelt Kanalskogen ved Mortsjølungen er regulert for 46 hyttetomter. Det har i ett og et halvt år vært annonsert til salgs, men uten at det har blitt noe handel. Kommunen ønsker å selge hele eller deler av området til private fordi den selv ikke har kapital til å gjøre hyttetomtene salgsklare.

- Det mangler ikke på muligheter i Eidskog. Men en ting er å utarbeide reguleringsplaner. Noe annet er å reise kapital til infrastruktur før man har ferdige tomter å selge. Og så må det jo være kjøpere, sier Lars Andreassen på planavdelingen i Eidskog kommune.

Sandbakken og Nessjøen
Men at salget ikke tar av, skremmer ikke private aktører fra å ville regulere for tomtesalg for fritidsboliger i Eidskog. I kommunestyret 25. mars ble to reguleringsplaner for fritidsboliger vedtatt. Den ene var for Nordre Sandbakken, også den ved Mortsjølungen, der grunneier Jørn Dahl etter mange år fram og tilbake endelig fikk godkjent reguleringsplanen som åpner for rundt 25 hyttetomter, i nærheten av et allerede eksisterende hytteområde.

Den andre ferske reguleringsplanen er på Stranda ved Nessjøen, der det legges til rette for 10 hyttetomter samt et par boligtomter. Grunneier her er Jo Johansen. Det er ikke tatt stilling til når det eventelt kommer i gang salg og utbygging her.

Skjærvangen
Nå kommer også den betydelige grunneieren Stangeskovene AS på banen. De har kunngjort oppstart av detaljert reguleringsplan for hytteområde ved Jussimyra ved Skjærvangen. Området er avsatt til denne typen formål i kommuneplanen, og kan utbygges med maksimalt 80 hytter. Prosjektleder for eiendomsutvikling i Stangeskovene, Anette Holt Tønsberg, sier til Glåmdalen at området ikke blir regulert for så mange tomter, men bekrefter at halvparten - altså cirka 40 - er mer realistisk.

Hun er ikke skremt over mange konkurrerende hyttefelter i Eidskog.

- Det er mye på tur i Eidskog, og det er bra at det skjer noe. Det har vært dårlige tider, men vi tror det er et stort marked, og mener dette området vil bli så bra at vi ikke er bekymret. Vi har det heller ikke travelt, og vil gjøre ting skikkelig. Stangeskovene er en langsiktig, litt traust grunneier, sier Holt Tønsberg. Hun har et håp om at området kan være under utbygging til neste år.

- Har ikke vært den rette tiden
Eidskog kommune annonserte Kanalskogen hyttefelt til salgs høsten 2008, men det har ikke vært gjort mye for å få solgt området.

- Vi har ikke vært så aktive fordi vi har følt at det ikke har vært helt rette tiden. Vi tror det kommer tider etter dette, sier Anne Grethe Melbye, avdelingsleder ved Eidskog Næringsservice, kommunens foretak for næringssaker.

Dette til tross for at det var et prioritert mål i Eidskog kommunes budsjett for 2009 å få solgt feltet.

Men Melbye bekrefter at området er ferdigregulert for 46 tomter.

I Libergslia ved Billingen ble det solgt to av 13 tomter for et par år siden. Etter dette har det ikke vært solgt noen.

Selv om tomtene markedsføres som byggeklare, innrømmer Melbye at det gjenstår en del infrastruktur før kommunen regner med å få solgt så mye mer.

- To tomter i året er bra
- Får vi solgt et par tomter i året, så er det nok det vi kan regne med, sier Hans Olof Amblie, grunneier for Stagnessætra hyttefelt på Vestmarka.

Han innrømmer at salget av tomter ikke har vært så godt som ønsket. Inkludert tomten som Petter Solberg fikk kjøpt svært gunstig er det solgt tre tomter. En til blir solgt i løpet av noen uker, opplyser Amblie om tomtene som ble annonsert i riksmedia før påske. Tomtene er store, to til tre mål med åris på mellom 340.000 og 490.000 kroner.

- Slik markedet er i Eidskog er salg av hyttetomter et langt tidsprosjekt, sier han.

- Hvordan ser du på at det kommer stadig flere områder regulert for hyttetomter?

- Jo flere som bidrar til å markedsføre Eidskog, jo bedre er det. Det skaper økt interesse for Eidskog, sier Amblie.

- Ikke marked for så mange
Byggmester Roy Johansen, som selv utviklet hyttefeltet Svartvika ved Helgesjøen, tror ikke det er marked for så mange hyttefelt i Eidskog.

- Nei, svarer han på det spørsmålet.

- Men jeg har tro på området ved Skjærvangen som Stangeskovene nå ønsker å regulere. På Skjærvangen kan man blant annet bruke båt med motor. Det pluss mulighet til fast båtplass betyr mye for folk som ønsker å bygge seg hytte, sier Johansen.

Han tror det er kommunens egne områder i Libergslia og Kanalskogen som blir sittende igjen med Svarteper. Kanalskogen tror han det blir svært vanskelig å få solgt.

Svartvika ble ferdigbygget for tre-fire år siden, vesentlig av eidskoginger selv. Selv ønsket Johansen å regulere et større område her til hyttetomter, men fikk nei.

- Jeg tror de hadde blitt solgt på grunn av alle mulighetene til båtliv i Helgesjøen. I stedet er det nå mange eidskoginger som har bygget seg hytte på svensk side av Helgesjøen, sier Johansen.

Fakta:
Hyttetomter Eidskog

Kanalskogen/Mortsjølungen. Regulert for 46 hyttetomter. Kommunen vil selge hele området.

Libergslia/Billingen. Regulert for 38 hyttetomter. 13 byggeklare. To solgt, ingen hytte bygget.

Stangnessætra/Harstadsjøen. 32 salgsklare hyttetomter. Tre solgt.

Nordre Sandbakken/Mortsjølungen: Godkjent reguleringsplan for ca 25 hyttetomter.

Stranda/Nessjøen: Godkjent reguleringsplan for ca 10 hyttetomter.

Jussimyra/Skjærvangen: Stangeskovene skal regulere for ca 40 hyttetomter.

Til sammen; Cirka 191 hyttetomter.

Les flere nyheter fra Kongsvinger hos Glomdalen