STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Søndag uttalte statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten at fylkene må være med for å kutte utslippene med 50 prosent innen 2030. Det innebærer at ingen busser skal gå på fossilt brennstoff om 10 år, ifølge statsministeren.

Skal fylkene få all kollektivtrafikken utslippsfri, må fylkene få hjelp, kontrer Solbergs partifelle Janne Johnsen (H), som er gruppeleder i Rogaland Høyre. Sammen med 30 andre fylkespolitikere, stemte hun i april ned elbuss-alternativet gjennom Ryfast-tunnelen i Rogaland fordi det var for dyrt. Dermed blir det dieselbusser gjennom tunnelen til minst 2027.

- Det er selvfølgelig lett å sitte på utsiden og være skuffet når det ikke er du som skal betale for det. Hvis elbusser skal fortsette å være mye dyrere, så må staten betale fylkeskommunen for det. Jeg er enormt opptatt av klima, og i denne saken var det viktig å gå fra euro 4-diesel til euro 6, sier Johnsen.

Ifølge Kolumbus er det snakk om 33 dieselbusser knyttet til anbudet. Disse vil gå i Hjelmeland, Strand og Forsand, men hvor mange som vil gå gjennom Ryfast-tunnelen avhenger av vognløpene, og er foreløpig ikke avgjort.

Les mer: Studentenes penger sitter løst: Megler advarer mot «kupping»

8,6 millioner dyrere hvert år

Også i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal kommer det nye busser som skal gå opptil ti år frem i tid på diesel.

Ifølge Zero ville miljøeffekten av elbusser gjennom Ryfast vært stor: 5 millioner liter fossil diesel ville blitt spart, tilsvarende over 15.000 tonn CO2-utslipp til 2030. I april vedtok et politisk flertall i fylkeskommunen at elbusser ville bli for dyrt: Sammenliknet med dieselbusser, ville elbusser kostet 8,6 millioner kroner mer per år, samt engangsinvesteringer på 21,6 millioner kroner.

«Med bakgrunn i kostnadene for elektrifisering ved bruk av elbusser, anbefaler fylkesrådmannen at dette opsjonen heller ikke bestilles. Den største miljøeffekten av kollektivtrafikk er dessuten å få flere til å velge buss fremfor bil, mer enn utslippene fra selve bussdriften», skrev fylkesrådmannen i sin anbefaling.

Mens 31 politikere fra Ap, Høyre, Krf, Sp og Venstre stemte for dieselbusser, stemte ni politikere fra SV, MDG, Frp og én uavhengig imot. Blant dem var SVs Heidi Bjerga.

- Det ble dieselbusser på grunn av prisen. Når Solberg sier at kollektivtrafikken må bli fossilfri innen 2030, så må staten økte støtten til Enova. Det er der vi henter støtte til kostbare investeringer, slik som elbusser gjennom Ryfast ville vært. Kostnadene knyttet til omstilling til el-løsninger er store, men det er en kostnad vi i SV er villig til å ta, sier Bjerga.

Rogaland er normalt langt ifra noen teknologisinke, og var blant annet første fylke i landet som tok i bruk elbusser i rutetrafikk. Fylkeskommunen har også eksperimentert med ulike varianter av biodrivstoff, gass og hydrogen til bussene. Men til de syv Ryfast-rutene, ble det for dyrt å bestille elbuss.

- Jeg vil minne om at et stort antall busser på hovedrutene i Nord-Jæren skal elektrifiseres i 2024, etter vedtak fra 2016. For Ryfylke Sør, som er én av distriktsrutene, valgte vi å bruke euro 6 diesel, ettersom det ga store forbedringer hva gjelder luftkvalitet, samtidig som el-løsninger var mye dyrere, sier Høyres Johnsen, som var Rogalands fylkesordfører mellom 2011 og 2015.

Les mer: Nå øker elbilsalget mest i Finnmark

Zero: - Skuffet

Miljøorganisasjonen Zero mener elbuss-vedtaket i Rogaland er en vekker for regjeringen.

- Rogaland er et eksempel på et fylke der politikerne i denne saken ikke fikk det til. Det er vi skuffet over, og det viser behovet for bedre politikk fra regjeringens side med en kombinasjon av mer midler til fylkene og krav, sier teknologiansvarlig Marius Gjerset.

Gjerset er glad for Solbergs utspill, og bruker Oslo og Akershus som bevis på at utslippsfri kollektivtrafikk både er tilgjengelig og mulig å gjennomføre. Der skal kollektivtransporten drives fossilfritt allerede fra 2020.

For fire år siden vedtok Stortinget at innen 2025 skal all kollektivtransport være fossilfri, noe regjeringen la fram en handlingsplan for før sommeren.

- Det må være et spleiselag for å få til dette, og det er klart at i noen fylker er økonomien krevende. Fylkene får jo overføringer fra staten til kollektivtransport, og slik det er i dag, får fylkene like mye uansett om de satser på elbusser og eller dieselbusser. Sånn kan det ikke fortsette, og fylkene må få mer midler fra staten til overgangsfasen de er i nå, sier Gjerset, og fortsetter:

- Samtidig som at regjeringen må hjelpe fylkene, må regjeringen stille krav. Der det er tilgjengelig infrastruktur og mulig å få tilrettelagt for elbusser, må fylkene velge el-løsninger.

Les også: Kraftig fall i elbilsalget

Les mer: «Grønn» Høyre-politiker tar knallhardt oppgjør med flyskam