I NRKs Debatten tirsdag kveld var det minstepensjonistenes pensjonsnivå som var temaet.

Anne Lise Hessen Følsvik (81) var i NRK-studioet for å fortelle om den vanskelige økonomiske situasjonen hun står i med en pensjon på litt over 240.000 kroner.

81-åringen er aktiv i Pensjonistforbundet og utdyper hvorfor hun har en liten pensjon å leve av. Da Følsvik var ung med småbarn var det ikke arbeidsplasser for kvinner der hun bodde eller barnehager å slippe barna av i.

I tillegg har hun vært enke i over 40 år, og betaler fortsatt ned på boliglånet sitt.

- Jeg ber de om å behandle oss rettferdig og prøve å se at å leve på så lite som en minstepensjonist gjør i dag er ikke rettferdig, og det er veldig vanskelig, sier Følsvik.

- Blir snytt

I møte med økte strømpriser, matpriser og bensinpriser er ikke oppgjøret godt nok, mener Pensjonistforbundet. En enslig minstepensjonist skal få 670 kroner mer i måneden, mens hvis du har en samboer får du 490 kroner mer i måneden.

Fra 1. mai er minste pensjonsnivå i Norge på 173.025 kroner, noe som er under EUs fattigdomsgrense.

Alderspensjonene i år øker med 3,53 prosent fra 1. mai 2022 og 4,12 prosent på årsbasis. Alderspensjonen er regnet ut basert på et gjennomsnitt av regjeringens anslag - en lønnsvekst på 3,7 prosent og en prisvekst på 3,4 prosent.

Pensjonistforbundet og Jan Davidsen mener de blir snytt for to milliarder kroner da gruppen ikke fikk full kompensasjon for lønnsutviklingen i fjor. Forbundet påpeker at deres medlemmer kun får halve avviket i lønnsveksten fra 2021 kompensert.

Organisasjonen vil at hele avviket på 1,1 prosent legges på toppen av den løpende alderspensjonen.

Les også: Langer ut mot trygdeoppgjøret: – Jeg hadde følt meg snytt

- Folk blir fattige, rett og slett

Til studioet hadde Fredrik Solvang invitert flere politikere, som blant annet Henrik Aasheim, Sylvi Listhaug og Marte Mjøs Persen.

Det er tilsynelatende bred enighet om at man trenger en bedre ordning, men hvordan man skal gi pensjonistene et fornuftig og rettferdig løft er et omdiskutert tema.

Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen ønsker å øke minstepensjonene, men understreker at det må være en balanse da man må sikre et pensjonssystem som står over tid.

Frp-leder Sylvi Listhaug er på sin side ikke fornøyd med verken regjeringen eller Høyres innsats for pensjonistene. Listhaug mener partiene snakker om prioriteringer når de velger bort pensjonistene mens de samtidig bruker store summer på bistand.

- Jeg mener at Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og de andre partiene som var med på Stoltenbergs pensjonsreform i sin tid er ansvarlig for at mange norske pensjonister nå sliter med å betale regningene sine.

- Folk blir fattige, rett og slett, legger Listhaug til.

Henrik Aasheim forteller at da Høyre satt i regjeringen har de økt pensjonen. Samtidig påpeker han at våre folkevalgte politikere skal diskutere hvordan man skal regulere de minste pensjonene i landet.

- Det må være et system som gjør at det skal lønne seg for de som har lagt ned lang innsats i arbeidslivet med helt vanlige lønninger. Hvis ikke får du et flatt pensjonssystem hvor de med veldig høye lønninger kan spare selv til pensjonen mens alle andre, uavhengig av hvor mye du jobber, vil få den samme pensjonen, sier Høyre-toppen.

- Er det et argument?

Mot slutten vendte Solvang seg til Mjøs Persen. Han trakk frem tall fra OECD som viser at Norge bruker en mindre andel av bruttonasjonalprodukt på offentlige pensjoner enn snittet i OECD. Norge bruker rundt det samme som Latvia, ifølge Solvang.

- Hvor tar du det fra at vi bruker for mye på pensjoner?

- Norge har et ganske stort bruttonasjonalprodukt og vi har gode pensjonsordninger her i Norge, svarer Mjøs Persen.

- Er det et argument? Det er også dyrt her i Norge.

- Sammenligninger med andre land er ikke nødvendigvis rettferdig. Vi har for eksempel en velferdsstat som gir oss noen fordeler man ikke finner andre steder - blant annet gratis helsevesen.

- Jeg har også lyst til å si at minstepensjonistene har fått et løft med hjelp fra flere partier på Stortinget de siste årene. Vi har nå et pensjonsutvalg som skal se på denne sosiale bærekraften og finne den rette balansen.

Da bryter Solvang inn. Se klippet fra Debatten her:

- Dette pensjonsutvalget. Skal du trøste minstepensjonistene med at det kommer et utvalg, eller skal du gi dem penger?

- De kommer med sin innstilling 15. juni og de har arbeidet i to år. Det er viktig for at vi finner denne balansen slik at det ikke blir slik at noen mister bostøtten, sier Mjøs Persen.

Solvang lot Følsvik få siste ordet i debatten.

- Det er veldig mye snakk om de unge som kanskje ikke når opp og kommer i en klemme, men jeg synes ikke det er rett å sette det opp imot minstepensjonistene i dag. Du skal ikke sette to svake, den ene svakere enn den andre, opp imot hverandre. Jeg synes at vi må ha råd til å ordne med en skikkelig pensjon til både minstepensjonistene i dag og de som skal bli pensjonister.

Les også: Dette bør du vite om apekopper