– Helsedirektoratet ville blitt kneblet med Senterpartiets opplegg, sier Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland til Nettavisen.

De siste ukene har det vært en tøff debatt om kutt i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Overtidsbruken begge steder har gått i taket. Arbeidstilsynet har åpnet sak.

Les mer: Helseforsker slår alarm om tapte liv fordi koronavaksinen prioriteres feil

Spesielt har regjeringens kutt hos Folkehelseinstituttet blitt diskutert som en av grunnene til at analysekapasiteten har vært lav sammenlignet med Danmark.

En av dem som har kritisert regjeringen tøffest for kuttene er Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe.

– Vi er overrasket over at vi befinner oss i en situasjon som denne, der det ser ut til at manglende ressurser har rammet analysekapasiteten, sa Toppe til VG for få dager siden.

Les også: Gunnar Stavrum: Prøvde frekk korona­bløff, men ble tatt med buksene nede

Men en gjennomgang av Senterpartiets alternative budsjetter i perioden 2015-2021, viser at partiet ville kutte 391,5 millioner mer enn regjeringen i Helsedirektoratet.

Sammenlignet med det endelige budsjettforliket, er kuttene 367 milioner kroner.

I tillegg ville de kutte 8,7 millioner kroner mer enn regjeringen hos Folkehelseinstituttet. Sammenlignet med det endelige forliket til de borgerlige partiene, har de bevilget 8 millioner mer.

Les mer: - Gi meg vaksinen, for faen!

I perioden med Solberg-regjeringen har det vært kutt i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet som følge av den såkalte ABE-reformen (avbyråkratiseringsreformen). Den innfører standardkutt ved hvert budsjettår, som skal tvinge etaten til å finne kutt i byråkratiet.

I tillegg har omtrent 200 årsverk blitt flyttet ved at Rettsmedisinsk institutt ble flyttet fra Folkehelseinstituttet og til Oslo Universitetssykehus.

– Feil å regne slik

Senterpartiet mener det er feil å legge sammen kuttene over tid, fordi de hvert år tar stilling til regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Jeg mener det er feil å summere disse kuttene. Hvert år så tar vi stilling til et nytt forslag fra regjeringen. Kuttene ser da mye større ut, sier helsepolitisk talskvinne Kjersti Toppe.

Les også: Ap har ikke budsjettert med mer penger til FHI enn regjeringen

Hun forklarer kuttene med at de ikke har vært enig i regjeringens politikk.

– Vi har vært uenig i flere av regjeringens reformer som fritt behandlingsvalg og statlig finansiert eldreomsorg. Dette krever stor administrasjon. Vi har også kuttet for eksempel i kommunikasjon om kosthold rettet mot barn og unge. Men har overført pengene til frukt og grønt til barn, forklarer Toppe.

– Men uansett er det vel riktig å si at dere ikke akkurat har satset på FHI eller Helsedirektoratet?

– Nei, noen år har vi gitt mer til bestemte satsinger. Vi må legge til grunn at regjeringen foreslår et nivå som ivaretar de grunnleggende funksjonene. I år kom det en økning, og vi støttet den, men vi la ikke på mer - da vi forsto det som ivaretatt. Så får vi etterpå vite at det ikke er nok til analysekapasitet.

Les mer: Skal hjelpe FHI i jakten på det muterte viruset: – Vi kjenner på tidspresset

Toppe sier at Senterpartiet er bredt til å gi krisehjelp til Folkehelseinstituttet om det er nødvendig med ekstra penger for å få opp kapasiteten.

– Dramatiske konsekvenser

Helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland mener Senterpartiets foreslåtte kutt i Helsedirektoratets informasjonsarbeid ville fått store konsekvenser for håndteringen av koronaviruset.

– En befolkning med god informasjon er kanskje det viktigste våpenet vi har mot koronaviruset. Pengene brukes for å nå dem som ikke følger like tett med på nyhetsbildet eller leser aviser. Om Senterpartiets kutt ble vedtatt ville det fått dramatiske konsekvenser, sier Stensland og legger til:

– Hvis Senterpartiets kutt hadde blitt realisert, hadde vi ikke hatt ressurser til å svare på alle spørsmålene Kjersti Toppe stiller en gang. Hun sysselsetter vel en til to personer alene, sier Stensland og humrer.

Les mer: Nye koronatiltak for over 16 milliarder kroner: - Ser for oss tre scenarioer

– Men dere har også tross alt kuttet en del. Det er vel rimelig å si at kapasiteten har blitt redusert som følge av det?

– Både ja og nei. De største kuttene vi er blitt kritisert for er jo en flytting av det rettsmedisinske miljøet. Hvis vi sammenligner de siste året før vi fikk makten, altså 2013, med det siste budsjettåret før pandemien, altså 2020, har budsjettet til FHI fått en stor økning, sier han.

Les også: Over 2000 slipper karantene hver dag - et fåtall på karantenehotell: - Vanvittige tall

Spesielt har regjeringen fått kritikk for de såkalte ABE-kuttene, faste kutt som følge av regjeringens avbyråkratiseringsreform.

– I 2020 så utgjør ABE-kuttene 5,9 millioner kroner av et totalt budsjett for FHI på 1,3 milliarder kroner. Det blir veldig spesielt å si at kapasiteten skal ødelegges på grunn av det.