Lundteigen foreslår en øvre grense på 70 øre, som skal ta utgangspunkt i støtteordningen regjeringen allerede har lagt fram, skriver Nationen.

– Etter min mening må vi ha en makspris for husholdninger, og den må også gjelde for næringsdrivende. Selvfølgelig skal vi ha det, sier Lundteigen.

Dersom dette ikke er mulig innenfor EØS-avtalen, ber Lundteigen EØS-tilhengere begrunne hvorfor det er sånn.

Mandag ble det også kjent at Frp tirsdag vil legge fram et forslag i Stortinget, om å innføre en makspris på 50 øre per kilowattime.