Regjeringens nye klimaplan har blitt heftig diskutert, og har lidd vonde nederlag allerede i Stortinget. Det vanlige samarbeidspartiet Fremskrittspartiet har ikke overraskende vært lite samarbeidsvillig til å inngå noe kompromiss for høyere avgifter.

Torsdag ble det klart at Arbeiderpartiet og SV blir med regjeringen på å tredoble CO2-avgiften i perioden frem til 2030. Ifølge en utregning Nettavisen har gjort, vil det med dagens pris lagt til grunn, bety en bensinpris på 20,1 kroner. Diesel vil koste omtrent 19,36 kroner per liter. Utregningen forutsetter at det ikke vedtas noen annen kompensasjon.

Regjeringen opplyser at økningen i CO2-avgiften skal kompenseres gjennom andre skatte- og avgiftslettelser, slik at det samlede skatte- og avgiftstrykket ikke øker.

Les mer: Nytt oppsiktsvekkende MDG-forslag: Vil åpne for forbud mot gratis parkering

– Folk flest betaler

– Før snakket man om forurenser betaler. Nå er det at folk flest skal betale. At Equinor får økt CO2-avgift er helt greit. Men ikke at dama som jobber i kantina hos Equinor skal få like mye avgiftsøkning, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen.

Han mener det er et typisk eksempel på at makteliten i Oslo har en helt annen hverdag enn resten av landet.

Les også: Laveste MDG-resultat på to år: - Dette er nok forklaringen på at de sliter

– Det er enkelt å mene at du skal tredoble CO2-avgiften hvis du kan ta elsparkesykkelen ned til rådhuset eller til et departementsbygg. Men en fisker som bor i Nordland som trenger å få inntekt fra fiskebåten, eller en håndverker i Trøndelag som trenger bil for å komme seg til jobben – da blir virkeligheten en helt annerledes, sier Vedum.

Sp-lederen mener regjeringen har gått på en rekke nederlag i klimameldingen, men står igjen med et stort tiltak: Tredobling av CO2-avgift. Han lover at kampen overhodet ikke er over, selv om vedtaket går gjennom i Stortinget.

Les mer: Koronasuksess i Israel: Nå begynner problemene

– Øker forskjellene

– Vil dere reversere dette om dere kommer i regjering til høsten?

– Ja, dette er helt uaktuelt. Det er høyrepolitikk på sitt dårligste. De ser ikke hvordan det skaper større forskjeller mellom folk. I det brede baklandet i Arbeiderpartiet tror jeg de fleste er enig med meg. Derfor er jeg så tydelig på det nå. Dersom vi kommer i regjering til høsten, er det helt uaktuelt å øke kostnadene for dem som kjører en bensin- eller dieselbil, sier Vedum.

Partilederen har fått mye kritikk for å ikke ta klimautfordringene på alvor, og at de ikke har en klimapolitikk som monner for å få ned utslippene.

Les også: Kraftig avgiftsøkning gir prissjokk på bensin og diesel: – Helt uakseptabelt

– Vi i Senterpartiet vil ha ned klimagassutslippene. Men bensin og diesel er dyrt nok. Det går an å gjøre positive ting. For eksempel å fjerne avgiften på biodiesel, som allerede er innblandet i drivstoffet.

– Men det holder vel neppe med biodiesel?

– Det er mye vi må gjøre. Energieffektivisering. Skape ny industri og arbeidsplasser, og at staten må være aktiv og ikke bare etterlate det til høyere avgifter til vanlige folk, sier han.

– Prisen på utslipp må opp

Aps klimapolitiske talsmann Espen Barth Eide mener prisen på utslipp må opp, selv om det ikke alltid er like populært.

– Det er et viktig prinsipp at forurenser betaler, og det er det bred enighet i Stortinget om at dette også skal gjelde på dette feltet. Hvis ikke forurenser betaler, må alle betale, sier Barth Eide til Nettavisen.

Han presiserer at Arbeiderpartiet vil kompensere pumpeprisen, slik at den ikke går opp - spesielt for dem som bor i distriktene.

Arbeiderpartiet er imidlertid tydelige på at økte avgifter må kompenseres på andre måter, slik at det ikke slår skjevt ut sosialt.

Les mer: Vil legge ned alle flyruter mellom storbyene

– Derfor har vi i tillegg en lang rekke forslag som skal lette overgangen til fossilfrie løsninger, f.eks gjennom gjensidige forpliktende avtaler mellom staten og berørte næringer, såkalte klimapartnerskap. Dette kan innebære økonomiske støtteordninger, regelendringer, infrastruktur og mange andre grep, sier Barth Eide.

Ifølge Arbeiderpartiet skal de samtidig som CO2-avgiften tredobles, sikre at distriktene ikke får høyere pumpepris. De er sikre på at de vil finne gode løsninger sammen om de vinner valget til høsten.

– Vi har gode erfaringer med å finne løsninger med våre venner i Senterpartiet fra årene vi satt sammen i regjering. Det tror jeg absolutt vi klarer igjen, sier han.

Skyter på Vedum

– Jeg skulle ønske at Trygve Slagsvold Vedum begynte å følge med på debatten om regjeringens klimaplan på et tidligere tidspunkt. Beregningene i klimaplanen viser at pumpeprisen ikke må øke for at man skal nå klimamålene. Så økt pumpepris er ikke et selvstendig poeng i seg selv. En borgerlig regjering vil ikke påføre vanlige folk urimelige kostnader. Det er sånt man har sosialister til, sier Høyres miljøpolitiske talsmann Stefan Heggelund og legger til:

– Det er forøvrig ikke riktig at regjeringen har gått på mange nederlag i dag. Med vekslende flertall er det flertall for tiltakene i regjeringens klimaplan. Det er bra fordi det viser hvordan vi kan nå klimamålene, samtidig som vi trygger og bygger norske arbeidsplasser.