*Nettavisen* Økonomi.

Sp vil fjerne momsgrense: - Latterlig!

ENIG MED SP: Momsgrensen på 50.000 er latterlig, mener Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.  FOTO: Anne Marie Huck

ENIG MED SP: Momsgrensen på 50.000 er latterlig, mener Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.  FOTO: Anne Marie Huck

Senterpartiet foreslår å fjerne en regel som gjør at utenlandske selskaper slipper moms på de første 50.000 kronene tjent i Norge.

Utenlandske selskaper slipper å betale moms på de første 50.000 kronene de tjener på virksomhet i Norge. Dette vil en gruppe stortingsrepresentanter fra Senterpartiet ha slutt på.

Torsdag fremmet de et forslag i Stortinget om å oppheve denne grensen. Hensikten er først og fremst å hindre konkurransevridning i transportsektoren. Dette retter seg særlig mot utenlandske busselskaper, som politikerne mener har et konkurransevridende fortrinn på grunn av denne momsregelen.

- Norske aktører må betale moms, og den er de siste årene hevet fra åtte til ti og nå 12 prosent. Det er et mål for regjeringen å samordne momsen på transport ytterligere, spørsmålet er om den vil øke til 15 eller 25 prosent. Det er derfor nå viktig å bli kvitt regelen som gir utenlandske selskaper et konkurransefortrinn, sier Siv Mossleth, som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen for Senterpartiet.

- Tøyler alle regler

Det er et godt forslag, synes Trond Jensrud, leder av Yrkestrafikkforbundet, som organiserer ansatte i norske busselskaper.

- Det er på høy tid at dette blir gjort. Dette er viktig for å stille kjøpere og transportører ansvarlig for det som skjer på veien våre.

- Men 50.000 - er ikke det veldig lite?

- Og nettopp derfor er denne grensen latterlig. En enkelttransport kan være på under 50.000 og da slipper man unna å betale. Det er all grunn til å tro at denne regelen akkurat som andre regler i denne bransjen blir tøyd og misbrukt. Så, jo enklere og tydeligere regeleverk, desto bedre, sier Jensrud til Nettavisen.Økonomi.

Han legger til at reglene som allerede finnes ikke blir tilstrekkelig konktrollert:

- Grensen på 50.000 bidrar til å komplisere kontrollene. Det er dermed økt grunn til å tro at man kontrollerer mindre enn man ville gjort ellers, sier Jensrud.

Klikk på bildet for å forstørre.

VIL GJERNE REGELEN: Momsregelen gir utenlandske trasportører et urettferdig konkurransefortrinn, mener Siv Mossleth, stortingsprepresentant for Senterpartiet i Nordland. Foto: Stortinget


Sp. vil gjøre som i EU

Siv Mosletth fremmet forslaget sammen sine partikolleger Bengt Fasteraunet, Martha Tærud og Nils T. Bjørke. Akkurat i denne saken henviser forslagsstillerne fra Senterpartiet til praksis i EU-landene.

En sak om adgang til det internasjonale marked for busstransport ble lagt fram av Europakommisjonen i november 2017 - der legges det opp til at utenlandske transportselskap skal få lettere adgang til å utføre nasjonal rutetrafikk (kabotasje).

Gitt problemene i bussbransjen og konkurranseulempene for norske selskap, er det derfor vanskelig å skjønne at Norge ikke har innført tiltak for å motvirke at momsgrensen blir konkurransevridende, hevder Siv Mossleth

- Det virker å være dårlig oversikt over om det faktisk blir betalt inn merverdiavgift fra utenlandske busselskaper etter regelverket slik det er i dag, sier Mossleth.

Med en nullgrense vil det være mye enklere å sikre kontroll med dette, mener politikeren, som viser til rapporten «European Union VAT Rates and Thresholds» der det framgår at de fleste EU-land har nullgrense for momsinnbetaling for selskap hjemmehørende i i utlandet. Bare Frankrike, Litauen, Bulgaria, Kroatia og Kypros mangler en slik nullgrense, ifølge rapporten.

- Det kan virke som om, ut fra slik regelverket er for eksempel i Sverige og Danmark, er de opptatt av at skattereglene virker i praksis og at de sikrer at nasjonale aktører ikke får urettferdige konkurranseulemper.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.