På landsbasis tror Eiendom Norge at boligprisene vil stige med 3 prosent nominelt neste år, altså før den generelle prisstigningen i samfunnet. Hvis denne spådommen slår til, får vi en oppgang i boligprisene omtrent som i år.

– Vi er inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligprisstatistikkens historie, og gjennom både 2018 og 2019 har boligmarkedet vært stabilt med en stor tilbudsside og mange transaksjoner.

- Vi venter at denne trenden fortsetter i 2020, sier avtroppende administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding tirsdag.

Les også: Leieprisene i Oslo og Bærum klaret over landsgjennomsnittet

Regionale forskjeller

Men bak landsgjennomsnittet skjuler det som alltid seg regionale forskjeller. For Oslo venter Eiendom Norge altså en boligprisvekst på 5 prosent, noe det ligger an til også for 2019. Tar vi utgangspunkt i en gjennomsnittsbolig i Oslo på 4,5-5 millioner, betyr det en prisvekst på 225.000-250.000 kroner.

I Bergen ventes boligprisene i 2020 å stige med 3 prosent, i Trondheim med 1,5 prosent, mens i Stavanger ventes uendrede boligpriser. Stavangers boligmarked har slitt etter oljenedturen som satte inn i 2014.

– Høy igangsetting av nye boliger i 2016 og 2017 bidrar til at tilbudssiden i Oslo holder seg på et høyt nivå grunnet mange ferdigstillelser gjennom store deler av 2020, sier Dreyer om boligmarkedet i hovedstaden.

Les også: Unge er sjanseløse på nye Oslo-boliger

Press

Siden toppen har igangsettingen i Oslo gått mye ned, og det kan gi press på prisene om noen år. i 2020 er det er lite som taler for store endringer i Oslo-markedet i 2020 sammenlignet med 2019.

- Derfor venter vi at boligprisene vil stige ytterligere 5 prosent i Oslo i 2020, sier Dreyer.

Om Bergen sier Dreyer at utviklingen her i 2019 har har vært sterkere enn det mange ventet ved inngangen til året. En høy byggetakt vestlandshovedstaden gjennom mange år har bidratt til et stort tilbud av boliger. Samtidig har prisene holdt seg på et moderat nivå de siste fem årene.

- Vi forventer den mangeårige veksttakten vil fortsette i 2020 og at prisene vil stige med 3 prosent, sier Dreyer. I Trondheim har det gjennom mange år vært bygget mange boliger, samtidig som befolkningsveksten har holdt seg oppe.

Les også: Boligprisene fortsetter å falla til tross for hett boligmarked

Prisfall

Stavanger m/omegn er det eneste området i Norge med en negativ boligprisutvikling de siste fem årene.

Til tross for at boligprisene nå ligger på et moderat nivå i oljehovedstaden, har ikke prisene tatt seg opp. Det skyldes ifølge Eiendom Norge at boligbyggingen har vært stor gjennom tøffere økonomiske tider i regionen. Men ved utgangen av 2019 hadde tilbudet i bruktboligmarkedet gått markant ned.

- Vi forventer et noe bedre marked i 2020 enn i 2019 og at prisene i Stavanger i 2020 vil være uendret med 0 prosent, sier Dreyer.

Dreyer sier at de viktigste driverne i det norske boligmarkedet er mer stabile enn på lenge. Han legger vekt på at det går godt i norsk økonomi, og det bidrar til et stabilt arbeidsmarked og solid lønnsvekst.

Godt tilpasset

I motsetning til sjeføkonomer som Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets og Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen, mener Dreyer at boligbyggingen er godt tilpasset veksten i husholdningene Samtidig har flere kredittreguleringer bidratt til redusert kjøpekraft.

- Dette gjør i sum at vi forventer at utviklingen fra 2018 og 2019 vil vedvare og at boligprisene nasjonalt vil stige med 3 prosent i 2020, sier Dreyer.

Befolkningsveksten flatet riktig nok ut i 2019. Den er ifølge Eiendom Norge på halvparten av hva den var på toppnivået i 2012. Samtidig har husholdningsveksten holdt seg oppe. Det tror Eiendom Norge skyldes grunnleggende demografiske endringer.

Les også: Oslos boligmarked - dette fører galt av sted

Ikke nok i Oslo

– Nasjonalt bygges det tilstrekkelig målt mot veksten i husholdningene, selv om det er store regionale forskjeller. En langsiktig utfordring at det ikke er tilstrekkelig reguleringstakt i Oslo for å møte det underliggende boligbehovet, selv om Oslo og Akershus samlet har høy byggeaktivitet, sier Dreyer.

Han legger også vekt på at rentetoppen er nådd. Ingen av økonomene venter at Norges Bank gjør noe med styringsrenten til torsdag, og de fleste venter at denne holdes uendret på 1,50 prosent ut 2020. I 2019 er styringsrenten satt opp tre ganger. Totalt har rentene økt et prosentpoeng siden september 2018.

– Det er lite sannsynlig at renten settes ytterligere opp. Utviklingen i norsk økonomi er solid, selv om mye tyder på en noe lavere vekst i årene som kommer. I sum innebærer dette fremdeles jobbtrygghet og solid lønnsvekst, noe som vil korrigere den reduserte kjøpekraft gjennom høyere renter, sier Dreyer.

Les også: Slik rammes du av gjeldsregisteret

Demper markedet

I juli så det nye gjeldsregisteret dagens lys. Det har sammen med boliglånsforskriften, som nylig ble fornyet, hatt en dempende effekt på kjøpekraften. Det er ikke ventet nye kredittreguleringer eller forskrifter neste år.

– Finansminister Siv Jensen (Frp) avklarte i november at boliglånsforskriften blir stående mer eller mindre uten endringer gjennom 2020. Det er derfor mindre usikkerhet knyttet til kredittreguleringer i 2020 enn for et år siden, sier Dreyer.