En rekordmild januar har sørget for de laveste strømpriusene siden 2005, melder kraftselskapet Entelios. Og prisnivået forblir lavt. Markedsaktørene priser nå hele 2020 til ca. 22 Euro per megawattime - det betyr priser rundt 20 øre per kilowattime, og det er på nivå med rekordlave priser i 2015 (21 €/MWh).

- I hvert fall ut 2020 kan vi regne med kraftpris ned mot 20 øre, eller rundt halvparten av 2019-prisene. Det blir vesentlig lavere priser enn i fjor, sier Tore Reier Lilleholdt, kraftanalytiker i Wattsight.

Det har ikke vært en våtere januar i Norge på rundt 50 år, og det forklarer mye av prisfallet, bemerker analytikeren. Snittprisen på kraft i 2019 var 39 øre, som betyr at kraftprisen i 2020 blir minst halvert fra 2019 dersom Lilleholdts analyse slår til.

Les også: Slik kan Norge halvere utslippene på 10 år: Manglende kunnskap om elbil og dårlig kosthold står i veien

- Import dempet prisen

I «normalår» har Norge et eksport-overskudd av kraft, og siden 2010 har vi hatt i snitt 68 prosent eksport og 32 prosent import i kraftutvekslingen med utlandet.

Men i 2019 ble det importert mer strøm til Norge enn det ble eksportert fra Norge. Så vidt. Nettoimporten var på 0,1 TWh, som i praksis tilsvarer en 50/50-fordeling mellom eksport og import, viser tall fra NVE.

Ifølge NVE og Statnett hadde strømmen vært langt dyrere i 2019 uten importen.

- Vi importerer strøm når dette er billigere enn å produsere selv, sier Christer Gilje, kommunikasjonssjef i Statnett.

I perioder i 2019 var vindkraften fra naboland billigere enn å produsere egen vannkraft, og derfor økte importen. Kombinert med mildt vær mot slutten av året dro dette prisene ned utover i 2019, etter en tørr vinter med de høyeste strømprisene siden 2010, ifølge NVE.

Les også: Vindturbiner kutter TV-signalet til bygdefolket

Mildvær og regn

Men på bare noen uker er situasjonen snudd helt på hodet fra unntaksåret 2019. Mildt vær og store nedbørsmengder i januar har gitt store vannoverskudd, som vil sørge for lave strømpriser ut året. Det høye importvolumet i 2019 forklares også med underskudd av vannkraft kombinert med lave gasspriser, ifølge Lilleholdt:

- Men dette snudde tvert om i løpet av julehelga. Vi har fått et stort overskudd av vannkraft, og nå er vi avhengige av å eksportere igjen, også fordi forbruket er lavt på grunn av høye nedbørsmengder og høye temperaturer.

Siden det er mye vann i elvene og vannmagasinene blir fylt opp, må kraften produseres og selges unna, og dermed skrus verdien av vannet ned.

- Det er en vesentlig reduksjon i prisene. Nå ligger kraftprisen lavere enn halvparten kraftpris på samme tid - 47 øre da, nærmere 20 nå. Dette betyr også lavere moms, siden den beregnes av kraftprisen, sier Lilleholdt.

I tillegg kommer effekten av lavere forbruk, som i seg selv gir lavere strømutgifter.

- Vi regner med at 30 prosent av årsforbruket skjer i vinterkvartalet. Bruker man 20.000 kilowattimer på ett år, har man da allerede passert 3000 kroner i sparte strømutgifter. Så dette er godt nytt for forbrukerne, sier Lilleholdt.

Les også: Får ikke tak i kundene: Truer 1500 med å stenge strømmen

Mer vindkraft

Høy import i 2019 kom både i perioder med dyr egenproduksjon og tilgang på billig utenlandsk strøm. Importen var høyere enn eksporten både ved starten og slutten av året - 2019 startet med tørt og kaldt vær, og høye strømpriser på grunn av knapphet i vannmagasinene relatert til høy etterpørsel.

- Spesielt Sverige, men også Danmark og Tyskland, hadde en økning i vindkraftproduksjonen i 2019. Norge er et land med mye regulerbar vannkraft, og fikk derfor muligheten til å spare på vannet og heller importere billig vindkraft, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug.

I motsetning til de norske vannkraftverkene, kan ikke vindkraftprodusenter regulere kraftproduksjonen - vindkraft må selges med en gang. Når det blir mye vindkraft i markedet, presser dette dermed prisene nedover, samtidig som vannmagasinene kan holde igjen produksjonen.

Les også: Kraftig advarsel: – Strømkunder blir systematisk lurt

Lavere priser framover

Senhøsten og den tidlige vinteren var mildere og våtere enn vanlig. Vannmagasinene ble fylt opp, og særlig mange av de mindre vannkraftanleggene må nå selge unna strøm, forklarer Christer Gilje i Statnett.

- Når det er mye nedbør og samtidig mildt vær, blir det mye vann både i terrenget og i vannmagasinene. Det milde været betyr jo også lavere etterspørsel etter strøm, mens vannlagrene fylles opp. Samtidig har det vært høy vindkraftproduksjon i nabolandene. Alt dette drar prisene ned, sier han.

- Det er mye vann på lager nå, så det ser ikke ut til at vannsituasjonen driver prisene opp med det første, sier Gilje.

Spår store vær-utslag

Gjennomsnittlig kraftpris var 38 øre/kWh i Norge i 2019. En pristopp i januar 2019 tilsvarte høyeste prisnivå siden vinteren 2010/2011. Utover i året sank prisene noe, og året endte med relativt lave priser for årstiden, poengterer NVE i sin rapport.

Økt vindkraftproduksjon, også i Norge, betyr også at prisene vil påvirkes kraftig når det blåser mye. Mens knapphet på vann i magasinene kombinert med kaldt vær gjerne betyr høyere strømpriser om vinteren, kan mye vind påvirke prisene motsatt, også om vinteren.

Men det er situasjonen for vannkraften, som utgjør rundt 94 prosent av energiforsyningen, som påvirker prisen mest. Ifølge Lilleholdt er det sannsynlig at milde vintre som den vi har nå vil påvirke såvel forbruk og priser også i årene framover.