Mindre sykling, mindre gåing, mindre bruk av buss, uendret togtransport, men vesentlig mer bilkjøring - spesielt for avstander på over syv mil. Det spår forskere på norsk transport, skriver Aftenposten (krever abonnement) mandag.

Landets ledende transportforskere har laget en prognose for norske reisevaner i 2030 og 2050. Vurderingen er basert på dagens politikk og den ferskeste dokumentasjonen tilgjengelig

Les også: Statens vegvesen satt opp ny boks. Her fikk mange seg en overraskelse!

Opplysningene er hentet fra ferske forarbeider til den nye rapporten Nasjonal transportplan (2022–2033). Kildene er Statens vegvesen, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket.

Sett med miljøbriller er det bare utviklingen for fly som umiddelbart ser positiv ut. Flyets andel av reiser over 7 mil ventes å falle fra 30 prosent i 2018 til 24 prosent i 2050, skriver Aftenposten.

Les også: Rapport: Ikke lønnsomt å bygge smal firefelts motorvei

Store planlagte veiutbygginger, tvil om kollektivprosjekter og en aldrende befolkning, er faktorer forskerne peker på som taler imot overgangen til miljøvennlig transport.

– Det er grunn til å tro at politikken må endres på flere måter frem mot 2050, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Aftenposten.

Les også: Vegvesenet: - Vi har mistet et tiltak som kan hindre at folk blir drept i trafikken