Gå til sidens hovedinnhold

Spår rekyl for våpen, porno, sprit og tobakk

Sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets har sett på hvordan «slemme» og «snille» aksjer har gjort det i 2019.

Snille aksjer er såkalte ESG-selskaper, selskaper som tar hensyn til miljømessige, sosiale og andre forretningsmessige forhold. Slemme selskaper driver typisk med kull, tobakk, alkohol, porno, atomvåpen, gambling, men også forbrukslån.

Og dommen er klar: Snille, grønne aksjer har hatt en til dels fantastisk avkastning i år, opptil flere hundre prosent. Slemme aksjer har derimot falt med flere titall prosent (se grafen under).

På spørsmålet om hvorfor det gikk så dårlig for disse aksjene i 2019, svarer Hermanrud:

- Jeg er overbevist om at hoveddriveren er at folk selger disse aksjene fordi de ikke finner det moralsk å ha dem mer ESG er blitt så mye mer fremtredende. Folk tenker kanskje over ting de ikke synes er bra, det vil de ikke eie mer.

Les også: Fred. Olsen bryter tausheten - jeg er rasende

Eksklusjonsliste

- Hva definerer du som slemme aksjer?
- Slemme aksjer er aksjer jeg vet folk har tatt ut av porteføljene og ekskluderer på grunn av det selskapene driver med. De begynner med eksklusjonslisten til Oljefondet, som typisk er kull tobakk, atomvåpen ol.

- Så vet jeg at mange har tatt ut gambling. Noen har ute forbrukslånsbanker, alkohol, porno, ting jeg vet folk sier dette kan vi da ikke drive med. Folk selger disse aksjene, ikke fordi de er for dyre eller de ikke har tro på dem i fremtiden, men investorene bare sier at dette skal vi ikke drive på med mer. Alle disse aksjene har falt i verdi, svarer Hermanrud.

Les også: Oljeindustrien og velstanden får skylden for klimaskepsis

Grensene flyttes

- Er statsdominerte Equinor et slemt selskap?
- Det er et definisjonsspørsmål, men for tiden flytter man grensene for hva om er slemt ganske gradvis. Det blir strengere og strengere. I utgangspunktet var kull den eneste fossile energikilden man ikke skulle ha. Nå har mange lagt til Arktis, Antarktisk, oljesand, skiferolje. Mange har bestemt at de ikke skal eie selskaper som driver med fossil energi, sier Hermanrud.

Han sier at at 3-4 av verdens 20 største banker har stoppet å finansiere Arktis og Antarktis, og flere vil ganske sikkert følge etter. Etter hvert kan det bli både dyrt og vanskelig å finansiere oljeprosjekter her

- Men det har ikke skjedd så veldig mye som påvirker selve driften til disse selskapene, som mange nye tiltak mot røyking, alkoholdrikking, porno eller noe som helst.

Les også: Greta Thunberg kritiserer Erna Solberg for norsk oljepolitikk

Unntak

Et unntak er kanskje forbrukslånsbankene. Inntjeningen til selskapene er ikke så dårlig, det kan vi måle separat. Det som har skjedd med disse svake aksjene, er at aksjekursene har falt, prisingen er blitt lavere.

- Men bryr investorene seg virkelig om at det er slemt, at det ikke er så bra med olje, våpen, tobakk eller sprit?
- Ja, det er veldig mange som har prinsipper på dette. Livselskapet KLP har sagt at de skal ut av Arcus, som er en av de mindre åpenbare. Tobakk er ikke bra for folk. Uansett om aksjene er billige eller dyre, vil ikke investorene ha dem lenger, svarer Hermanrud.

- Vi skal alle ha aksjer, men vi skal ikke ha disse slemmingene her, de får ikke lov til å være med. Driver du med tobakk, skal du ut av porteføljen.

Comeback

Men til tross for dette spår Hermanrud comeback for slemmingene neste år. Du kan altså tjene gode penger i 2020 hvis du satser på sprit, tobakk, våpen og porno.

- Hvorfor ser det så mye lysere ut for slemmingene neste år?

- Når aksjene har falt såpass mye, begynner de å bli fryktelig billige, de handles til et ensifret kurs/fortjenesteforhold (se faktaramme red.anm.).

Eufori

- Er det en fare for at grønne aksjer blir hausset for mye, at man glemmer å se på underliggende inntjening og verdsettelse av selskapene?
- Ja, det er helt åpenbart en risiko. Jo mer aksjekursene går, desto mer vil folk glemme prisingen. Dette er aksjer jeg bare skal eie. Noen ganger ser investorene at kursen går og går, men at dette er fremtiden. Så tenker de at det blir mer og mer grønt, og da kommer kursen fortsatt til bare å gå og gå og gå.

Det er nærliggende å trekke sammenlikning for den kraftige kursstigningen til grønne aksjer med Dot.com-boblen som sprakk gjennom 2000 og 2001.

- Den parallellen er helt åpenbar. Som den gangen begynner det med noe helt reelt. Markedet ser at her kommer etterspørselen til å vokse veldig mye, her kommer det til å stige. På et stadium blir det til at ingen aksjekurs lenger er for høy, sier sjefstrategen.

Les også: Sjefstrateg advarer - analytikerne tror på mirakler

Billig…

- Og da må analytikere og investorer finne på nye verdsettelsesmetoder for å forsvare kursen?
- Ja, hvis andre aksjer verdsettes til 60 ganger det selskapet er ventet å tjene fremover, er «mitt» selskap billig på bare 50 ganger forventet inntjening, svarer Hermanrud.

Men det var mye reelt i Dot.com også. Markedet så at noen selskaper kommer til å tjene godt med penger, som de faktisk har begynt å gjøre.

- Husk at noen av verdens for tiden mest verdifulle selskap oppstod som følge av Dot.com, som Google og Facebook. Problemet var at du priset opp alle selskap som om de skulle lykkes. Men selv om noen lykkes, er snittet veldig dårlig, sier Hermanrud, og fortsetter:

- Du glemmer konkurransen. Det er greit at etterspørselen etter produktet vokser og produktet er godt. Men det er mange som har lyst til å ta del i den, og det er ikke sikkert at du får beholde dine markedsandeler.

Les også: Norske velgere har talt - klima er viktigst

Vindkraft

- Er det noen grønne aksjer dere anbefaler i det hele tatt?
- Ja, for tiden er det blant annet Bonheur, som tidligere drev mye med shipping og offshore. Men nå handler det stort sett bare om vind. Det største forretningsområdet er vindkraftproduksjon, og det nest største området er installasjon av vindmøller.

- I Norge er kanskje Bonheur det selskapet som ser mest fornuftig priset ut, svarer Hermanrud.

Han sier det er et broket bilde, men grønne aksjer er veldig sterkt etterspørselsdrevet. Selskaper som klarer å opprettholde konkurransefortrinn og vokse lønnsomt etter hvert som markedene vokser, vil gjøre det bra.

Og både MDG og AUF vil mer eller mindre avvikle den norske oljenæringen innen 2035. Det ligger i dag an til et regjeringsskifte i 2021. Spørsmålet er om den slemme oljesektoren allerede nå bør verdsettes som om den var en solnedgangsnæring.

- Delvis gjør den det. Ser du på aksjekursene i forhold til inntjeningen, er de mye lavere målt mot andre bransjer. Selv om du korrigerer for oljeprisen, er forholdet mellom kursene og inntjeningen helt uvanlig lavt i forhold til andre aksjer, sier Hermanrud.

Historisk

Han sier det er første gangen han opplever at energiselskapene er den sektoren som har den høyeste direkteavkastningen. Direkteavkastningen er det selskapene betaler ut i utbytte til aksjonærene, dividert på aksjekursen. Er utbyttet på 5 kroner per aksje og aksjekursen 100 kroner, blir direkteavkastningen 5 prosent.

Sparebanker er kjent for å gi en høy direkteavkastning, her er utbyttet viktig og attraktivt. For oljerelaterte aksjer er det historisk mindre viktig

- Den høye direkteavkastningen skyldes at aksjekursene til oljeselskapene er lave, ikke at utbyttet er så høyt. Delvis har aksjene falt i verdi fordi oljeprisen ikke er så bra, delvis fordi markedet sier at olje er en solnedgangsindustri, sier Hermanrud.

Les også: Norsk kullkraft slipper ut like mye som 100.000 biler

Kommer innenfra

- Fremover, vil det etiske elementet bli viktigere for investorene?
- Dette kommer veldig mye innenfra. Enhver fondsforvalter, enhver som skal tilby sine fond, er nødt til å ha en policy her. Skal du som forvalter konkurrere om midler fra universitetet eller andre, er du nødt til å ha en etikkpolicy, svarer Hermanrud.

Oljefondet setter altså i stor grad standarden i bransjen, fordi de var ganske tidlig ute med å ekskludere en god del aksjer.

- De begynte med å ekskludere klasebomber ol. fra porteføljen, og så ble det bare flere og flere selskaper. Etter hvert begynte også politikerne å la seg rive med, så de kommer sikkert til å selge flere fossile aksjer i neste stortingsperiode, spår sjefstrategen.

Økte klimapriser

Det kan bli ekstra vanskelig å vurdere slemme og snille aksjer fremover. Nye rammebetingelser kan til de grader favoriserer grønne aksjer og/eller disfavorisere de sorte og slemme aksjene.

- Dette er viktig, og vi har på ingen måte svarene. Men det kommer til å bli nye rammebetingelser. Sannsynligvis blir det økte klimapriser, som at kvoteprisene på karbon øker ytterligere. I Norge vet vi at CO2-avgiften skal økes, og sannsynligvis blir det sånn ute også, sier Hermanrud.

Og hva betyr det så for deg som aksjeinvestor? Jo, at alt annet like for to selskap som har lik inntjening, er det veldig klokt å velge den aksjen som har lavest utslipp og er mest miljøvennlig.

- Det selskapet som er minst miljøvennlig, har en mye større sannsynlighet for å bli rammet av nye krav. Aksjemarkedet forstår at du skal ha høyere verdsettelse av et selskap som har god teknologi, teknologi som står seg mot fremtidige endringer, sier sjefstrategen.

Kommentarer til denne saken