Norge har planlagt for at det vil komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sa imidlertid for et par uker siden at vi må ha beredskap for at det kan komme opp mot 100.000 mennesker på flukt fra krigen i Ukraina til Norge.

Tirsdag ble det kjent at sju av ti ordførere mener Norge fint kan greie å ta imot 100.000 flyktninger.

– Flyktningkrisen vil kunne legge mer press på leiemarkedet, sier Kjetil J. Olsen, daglig leder i utleieplattformen Husleie.no, til Nettavisen.

Han påpeker at de selvsagt er positive til at Norge tar imot og bosetter ukrainske flyktninger, men vil likevel opplyse om hvilke konsekvenser det kan ha for leiemarkedet.

Les også: Advarer: - Brødprisen kan gå fra 30 til 100 kroner

25.000 flere på leiemarkedet

I Norge bor omtrent drøyt 560.000 husholdninger i leid bolig. Er det i snitt tre personer i hver familie av de ukrainske flyktningene som skal bosettes her i landet, og det kommer 100.000 flyktninger, vil det tilsvare rundt 33.000 boenheter.

– En del vil nok bli bosatt på flyktningmottak, i private hjem og på hoteller rundt om i landet, men kanskje vil det komme rundt 15.000 til 25.000 husholdninger inn på det ordinære leiemarkedet, sier Olsen.

Han påpeker at det tilsvarer tre til fem prosent av den totale kapasiteten på det norske leiemarkedet.

– Det kan få prisøkningen til å eskalere enda mer, om det blir større etterspørsel enn tilbud. Jeg er spent på om myndighetene har reflektert over det, og hvilke tiltak de vil sette inn, sier Olsen.

Dette skjer nemlig samtidig som at utleiere har fått økte kostnader, som igjen vil kunne føre til at leieprisene går opp. Strømprisene har vært høye hele vinteren, spesielt i Sør-Norge, og ifølge Olsen har i underkant av 50 prosent av utleierne inkludert strøm i leieprisene. På toppen av dette er det ventet flere renteoppganger på boliglånet det neste året.

Les også: Stresset over renteoppgangen? Her er ekspertenes klare anbefalinger om fastrente

– Den perfekte stormen

Leiemarkedet er allerede veldig presset, og Olsen påpeker at mange av dem som behøver å leie bolig, allerede har en presset økonomi.

– De kommer til å få det enda vanskeligere enn tidligere. Det vi ser nå kan bli den perfekte stormen (et sammenfall av flere uheldige omstendigheter som gjør at en situasjon forverres, red. anm.) som kan komme til å slå inn på leiemarkedet ganske tungt, sier Olsen.

Økte kostnader som utleier har, flyttes over på leietaker så lenge det er mulig, påpeker han. Det er omtrent 20 prosent av utleierne som indeksregulerer prisen på utleieobjekt én gang i året, ifølge Olsen. Indeksregulert pris må imidlertid være avtalt i kontrakten.

Les også: Satte fyr på Debatten: - Du er på fullstendig kollisjonskurs med din egen regjering

Utleiere som har leieinntektene som ren nettoinntekt, mener ofte at leietakerne betaler nok - og øker ikke prisen til eksisterende leieboere selv om de får økte kostnader, viser undersøkelser Husleie.no har gjort.

– Målet til enhver utleier, spesielt de som leier ut sokkelen, er å ha leietakere som skal bo der lenge og som de vil ha en god relasjon til, sier Olsen.

– Jobber med tiltak

Nettavisen har vært i kontakt med kommunal- og distriktsdepartementet for å høre deres syn på problemstillingen Husleie.no trekker fram.

– Vi vet av erfaring at mangel på bolig er en flaskehals for rask og god bosetting av flyktninger. Samtidig har vi gode erfaringer med bosetting av mange flyktninger i perioder, dette er ikke en ny problemstilling, uttalte kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Nettavisen onsdag.

Fredag la regjeringen frem 1 milliard kroner i økt tilsagnsramme for tilskudd til utleieboliger og istandsetting av boliger, for å bistå kommunene med å skaffe boliger for å bosette flyktninger.

Kommunal- og distriktsdepartementet skrev tidligere i uken i en e-post til Nettavisen at bosetting i det private leiemarkedet vil bli viktig, og det vil få konsekvenser for leiemarkedet. Videre skriver de at leiemarkedet har en viss fleksibilitet, med mange private utleiere - og en del boliger som enkelt kan tas inn og ut av markedet. De tror derfor flere boliger vil bli tatt i bruk til utleie når det blir økt etterspørsel av boliger til flykninger.

Hvor stor effekt bosettingen av flyktninger vil ha på leieprisene, er vanskelig å anslå, men i noen pressede markeder kan den økte etterspørselen bidra til økning i leieprisene.

– Ingen utfordring ennå

Olsen påpeker at det er viktig at hele landet bidrar til å bosette ukrainske flyktninger, men det er noen steder leiemarkedet vil kunne bli spesielt trangt.

– Der hvor det allerede er dyrest å bo i dag, og har størst press i leiemarkedet, vil kunne rammes hardest, sier han.

Foreløpig er det imidlertid ikke et stort problem.

– Utfordringen er ikke her ennå. Mange flyktninger er jo bosatt på hotell og i mottak, sier Olsen, men legger til:

– Om du er student og tenker å flytte til sommeren; sitt på boligen du allerede har. Så håper vi at myndighetene klarer å bosette så mange flyktninger som mulig uten at det påvirker leiemarkedet i for stor grad, sier Olsen.