De fleste banker har kuttet boliglånsrenta kraftig de siste ukene. Men mens nye kunder får glede av bankenes nye rente umiddelbart, må eksisterende kunder som oftest vente seks uker før renta justeres.

De kraftige rentekuttene like før jul har aktualisert problematikken. Og i oktober gikk både finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg ut i media med budskapet: «Bytt bank hvis den somler med rentenedsettelse».

BYTTE?Vi gjør jobben (gratis)


For å unngå å vente seks uker på rentenedsettelse kan du altså bytte bank. Men er det verdt det?

Både og
Dersom du oppnår to prosent lavere rente for et lån på to millioner kroner i en måned sparer du 4000 kroner. Du må imidlertid trekke fra kostnadene ved å opprette det nye lånet. Dersom etableringsgebyret er 1500 kroner og tinglysningsgebyret er 215 kroner (dersom ditt nye lån er på samme beløp som det gamle) sparer du altså 2285 kroner på å bytte - forutsatt ellers like betingelser.

«Ta kontakt med din nåværende bank. Be om å få ta opp ditt eksisterende lån på nytt»

Rune Pedersen

Aberet med å bytte bank nå er at den nye banken vil kreve ny verdivurdering av din bolig. Prisfallet på boliger gjør at en del boliglånskunder risikerer lavere sikkerhet og høyere rente dersom de bytter bank nå.

I tillegg vil nok mange føle at å bytte bank for å spare et engangsbeløp på 2285 kroner er et vel drastisk skritt.

Få rentekuttet uten å bytte
Økonomiekspert Rune Pedersen har et smart tips til Nettavisens lesere.

- Ta kontakt med din nåværende bank. Be om å få ta opp ditt eksisterende lån på nytt. Du må kanskje ut med etableringsgebyr, men du slipper tinglysingsgebyret på 215 kroner.

- Hvorfor slipper du tinglysingsgebyret?

- Fordi vi snakker om det samme lånet på den samme boligen. Gebyrene har du allerede betalt, sier han.

- Du sier at man «kanskje» må ut med etableringsgebyr?

- Jeg er rimelig sikker på at de fleste banker vil slippe arbeidet med å opprette et helt nytt lån og i stedet tilbyr deg den nye lave renten med en gang.

- Så enkelt?

- Mest sannsynlig, sier Pedersen.

Byttet bank - tjente 1185 kr
Ole Valaker i Nettavisen er i ferd med å kjøpe ny bolig samtidig som han selger den gamle.

«Vi byttet og slo tre fluer i en smekk»

- Vi byttet og slo tre fluer i en smekk, sier han. Valaker byttet fra BNBank til Nordea.

- Vi får ny rente med en gang, i tillegg fikk vi mellomfinansiering, og ikke minst regner jeg med å spare penger hver måned fremover. Den nye banken har over tid gitt bedre vilkår enn den gamle, sier han.

Ved å bytte nå sikret han seg rente godt under 5 prosent fra begynnelsen av januar.

- Jeg kunne brukt Nettavisens tjeneste MinRente og la den gjøre hele jobben, men jeg følte det var viktig med personlig oppmøte i banken for å få mellomfinansiering. Det er som kjent vanskelig nå for tiden, sier han.

Differansen på 2,32 prosent på nytt og gammelt lån utgjør en besparelse på 5800 kroner over seks uker dersom han hadde fått den nye renten med en gang.

- Jeg hadde håpet å høste gevinsten allerede før jul, men lånet må tinglyses og papirer må sendes hit og dit. Jul og nyttår kom litt ubeleilig sånn sett. Uansett blir det rundt tre uker med lavere lån enn vi hadde fått ved å gjøre ingenting, sier Valaker.

Besparelsen blir dermed halvert til 2900 kroner. Trekker vi så fra etableringsgebyr på 1500 kroner og tinglysingsgebyr på 215 kroner blir Valakers netto gevinst 1185 kroner.