Gjensidiges, men også SpareBank 1 Østlandets suksess med kundeutbytte, har inspirert Sparebanken Vest til å satse på det samme. Sparebank 1 Østlandet, var den første banken i Norge med kundeutbytte i 2017.

Men er du og din familie kunde i Sparebanken Vest gjennom et helt år, kan dere fra neste år få fra 100 kroner til 16.000 kroner i årlig kundeutbytte. Utbyttet avhenger av bankens resultat og hvor mye du har i lån og sparepenger i banken.

- Ja, vi har erfaringer med at Gjensidige er det vanskeligste selskapet å ta forsikringskunder fra. Det er liten tvil om at Gjensidiges kundeutbytte er viktig og gjør det vanskelig for konkurrenter å ta kunder fra dem. Det har også aksjemarkedet merket seg siden børsnoteringen i 2010.

Les også: Nå stiger rentene - fastrentelån kan bli dyrere

- Småinvestorer som deltok i Gjensidige-noteringen og fortsatt sitter på aksjene, har hatt en total avkastning på over 400 prosent. Kundeutbytte er et kraftfullt virkemiddel for å få og beholde kunder. Det vet også investorer å sette pris på, sier banksjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest til Nettavisen Økonomi.

Les også: Sparetabben foreldrene for all del må unngå

Øvre grense

- Og hva er kravene for å få utbetalt utbytte?
- Forutsetningen er at du er kunde gjennom et helt år, men du behøver være ikke eier i banken. Hvis du er blitt kunde i løpet av året, vil beregnet kundeutbytte være basert på hvor lenge du har vært kunde. En ny kunde fra 30. juni vil for eksempel oppnå 50 prosent av maksbeløpet, sier Kjerpeseth.

- Maksimal utbetaling per ektepar eller samboerpar er 16.000 kroner. For at en familie skal oppnå maksimal utbetaling, må de til sammen ha 4 millioner kroner i lån eller 4 millioner kroner i innskudd, fortsetter banksjefen.

Har familien teoretisk 10 millioner i lån eller innskudd, får de imidlertid bare godskrevet opp til 4 millioner. Maksimalt lån og innskudd for enkeltpersoner er opp til 2 millioner. Det gir et kundeutbytte inntil 8000 kroner ved 4 millioner i samlede innskudd og utlån.

Ordinær skatt

- Opptjeningen er såkalt lineær og tilsvarer eksempelvis 0,2 prosentpoeng i lavere utlånsrente. Du får utbyttet etter at generalforsamlingen i banken fastsetter det endelige regnskapet, forteller Kjerpeseth.

Som kunde må du skatte av den utbetalte summen. Kundeutbyttet beskattes med skattesatsen for alminnelig inntekt, det vil si 22 prosent.

Kjerpeseth sier at for inntektsåret 2018 ville kundeutbyttet ha utgjort til sammen 330 millioner kroner. Det er den såkalte samfunnskapitalen – tidligere grunnfondskapitalen - til banken som kan deles ut (se nederst i saken). Av 15 milliarder i egenkapital for banken, er nesten 10,8 milliarder overskudd opparbeidet gjennom nesten 200 år med bankdrift.

Les også: Banken med den laveste boliglånsrenten

Unik posisjon

- Vi er Norges nest eldste bank, etablert i 1823. Sparebanken Vest har et betydelig samfunnsregnskap og er i en unik posisjon. Dette er en fin anledning for kundene å ta del i en veldig god drift av banken. Vi er den største banken i Norge som vil være i posisjon til å kunne utbetale et utbytte i denne størrelsen, forteller banksjefen.

- Tror du andre sparebanker vil følge etter?
- Det er en del mindre sparebanker som kan gjøre det, men det er ikke så mange som er i en slik posisjon, og vi er den største banken som kan betale ut kundeutbytte.

I fjor delte Sparebanken Vest ut hele 479 millioner kroner til allmennyttige formål. I tillegg hadde Sparebanken Vest drøyt 3,1 milliarder i eierandelskapital. Sistnevnte er eiernes midler i den børsnoterte sparebanken, motstykket til aksjer, som det kan utbetales ordinært utbytte fra.

Les også: Kundene slaktet DNB - nå tar sjefen grep

250.000 personkunder

Sparebanken Vest er en stor regional sparebank, der det primære nedslagsfeltet er Hordaland og Sogn og Fjordane, men også Rogaland. 250.000 personkunder kan teoretisk omfattes av et utbytte.

- Når kan et slikt kundeutbytte utbetales?
- Dette er ennå i støpeskjeen, generalforsamlingen i banken besluttet kundeutbytte for noen uker siden. Første gang vil være for de som har vært kunder gjennom 2019, slik at en utbetaling kan skje til våren.

- Vi har umiddelbart fått stor oppmerksomhet fra våre kunder om et utbytte. Det har ennå ikke gått ut et brev til kundene, men de er informert i ulike sosiale medier, svarer Kjerpeseth.

To typer kapital

Sparebanker har altså to typer egenkapital: Grunnfondskapital, en «eierløs kapital», ofte kalt samfunnskapital, og egenkapitalbevis, sparebankenes motstykke til aksjer. Kundeutbyttet betales altså av samfunnskapitalens andel av overskuddet i Sparebanken Vest.

Men kundeutbytte er ikke det eneste grepet Sparebanken Vest gjør nå. Banken har opp gjennom årene vært kritisert av analytikere for å ha for lav likviditet som følge av et høyt samfunnseierskap.

Men nå skal godt over 2 milliarder omdannes fra eierløs grunnfondskapital til børsnoterte egenkapitalbevis. Disse midlene legges inn i en egen stiftelse, som planlegger å selge ut egenkapitalbevisene i markedet.

Les også: Svensk rente mot null - kan svekke norske kroner

Øker børsverdien

Det siste er svært viktig for å øke samlet børsverdi av banken og gi en mye bedre likviditet i egenkapitalbeviset. Sparebanken Vest mener grepet vil gjøre egenkapitalbevisene attraktive for nye grupper investorer.

Styret i stiftelsen vedtok for øvrig onsdag å gjennomføre et nedsalg av inntil 45,98 millioner egenkapitalbevis i Sparebanken Vest. Ut fra dagens kursnivåer tilsvarer det et nedsalg på 2,55 milliarder kroner.