Sparebankene tjener fett

Norske sparebanker har tjent solid mye mer penger hittil i år enn i fjor. A dm. direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen er fornøyd med utviklingen.

Sparebankene har hittil i år et overskudd etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Det er 2,4 milliarder kroner høyere enn på samme tid i fjor. Resultatet ga en avkastning på egenkapitalen på nær 15 prosent etter skatt, ifølge en pressemelding fra Sparebankforeningen.

- Det må ansees som meget godt sett i forhold til det lave rentenivået, sier adm. direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen.

Den viktigste årsaken til forbedringen er at tapene er redusert med hele 1,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Samlede tap etter tre kvartaler i 2004 utgjorde knappe 900 millioner kroner. Det tilsvarer lave 0,12 prosent av brutto utlånk, ifølge foreningen.

Gunstig konjunkturutvikling, et svært lavt rentenivå og bedre vilkår for næringslivet er viktige årsaker til denne utviklingen. Positiv utvikling i salget av forsikrings- og spareprodukter, samt økt volum i betalingsformidlingen, bidro også til resultatforbedringen.

Rentenettoen, som er bankenes viktigste inntektskilde, er relativt sett noe svekket sammenlignet med i fjor. Press på bankenes marginer som følge av det lave rentenivået, samt sterk konkurranse i markedet bidrar til dette. Samtidig reduserer det lave rentenivået direkteavkastningen på egenkapitalen. Dette rammer særlig solide banker med høy egenkapitalandel, meldes det.

Kostnadsutviklingen er god i sparebankene. Hovedbildet er at kostnadseffektiviteten er forbedret, ifølge Sparebankforeningen.

Utlånsveksten er relativt høy. Særlig bidrar høy kredittetterspørsel fra husholdningene. Innskuddsveksten er, kanskje noe overraskende, også høy sett i lys av det lave rentenivået. Dette er positivt i forhold til finansieringen av sparebankene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag