Her finner du aksjefondkalkulatoren.

Om aksjefondkalkulatoren

Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond. Det er avkastningen utover det såkalte skjermingsfradraget som i 2019 og 2020 blir skattlagt med 31,68 prosent. Skjermingsfradraget vil i praksis senke skatten med omtrent 10 prosentpoeng med normale forutsetninger.

Kalkulatoren « Hva vokser et sparebeløp til» kan du bruke når du skal se på sparing med vanlig årlig beskatning av avkastning (for eksempel bank).

Forklaring til feltene:

Sparebeløp per termin er kronebeløpet du ønsker å spare per gang.
Antall spareterminer kan være 1, 2, 4 og 12 spareterminer i året.
Antall spareår er hvor lenge sparingen skal vare.
Årlig inflasjon i spareperioden brukes til å regne om fremtidige pengeverdier til dagens pengeverdi.
Risikofri rente i spareperioden er den avkastningen du kan få uten noen risiko.
Forventet årlig meravkastning er det du forventer at aksjemarkedet skal gi i ekstra avkastning i forhold til risikofri rente. Hvis du tror at aksjefondet vil gjøre det bedre enn markedet, kan du legge inn en høyere meravkastning.
Årlig forvaltningskostnad i aksjefondet: Kostnadene i fondet går til direkte fradrag i fondets avkastning. Hvis fondet gjør det likt med markedet, og har et årlig forvaltningsgebyr på 1,5 prosent, vil også avkastningen bli 1,5 prosent dårligere.

Verdi av aksjefondet ved spareperiodens slutt: Hva beløpet vokser til før skatt, og etter at skatt er trukket fra.

Verdi av aksjefondet i dagens pengeverdi: Det fremtidige sparebeløpet, gjort om til dagens pengeverdi før og etter skatt.

En krone om 30 år, er ikke det samme som en krone i dag. For å få et riktig bilde av sparingen, må sluttverdien oppgis i dagens pengeverdi.

Se også:

Guide til aksjefond
Les mer om aksjefond.

Guide til aksjesparekonto
Les mer om aksjesparekonto.

Skatteregler for aksjefond
Les mer om skattereglene for aksjer og aksjefond.

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekontokalkulator - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjebeskatningskalkulator
Regn ut hvilken skatt du får på aksjeresultatet.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.