*Nettavisen* Økonomi.

Sparepengene dine er sikret av andre lands gjeld

Foto: Sara Marie Vollset/Montasje: Christian Hansen

Norsk krisefond har satset på USA, Tyskland og Frankrike.

24.11.11 12:27

Bankenes sikringsfond ble opprettet ved lovendring 25. juni 2004. Denne har som oppgave å sikre sparepengene til alle nordmenn.

Sikringsfondet garanterer i dag at alle innskudd opptil to millioner kroner, inklusive opptjente renter, per bank, dersom banken skulle gå overende. Det er imidlertid ingen begreningsninger på antall banker. Dermed kan en person med seks millioner kroner sikre innskuddene ved å plassere de i tre forskjellige banker.

- I prinsippet så er midlene i Bankenes sikringsfond på 22 milliarder kroner. Dersom fondet ikke har en tilstrekkelig størrelse så betaler bankene inn en avgift. Fondet har også en låneadgang, der sikkerheten er medlemmenes plikt til å betale inn midler senere, sier Forretningsfører Arne Hyttnes til NA24.

Disse pengene er imidlertid ikke låst fast på én konto.

- For at disse 22 milliardene skal ha en positiv avkastning er de investert. I hovedsak er de investert i statsobligasjoner, men det er sikre obligasjoner med høyest rating og ikke for eksempel i PIIGS-land, sier Hyttnes.

- Sikre plasseringer
Over lenger tid har problemene i eurosonen fått investorene til å sky obligasjoner fra land som Hellas, Portugal, Irland, Italia og Spania (PIIGS), noe som har medført at verdiene på disse har stupt. For eksempel falt verdien på spanske obligasjoner med ti års løpetid med 4,4 prosent på kun seks dager.

Sikringsfondet er imidlertid fornøyde med sine plasseringer.

- Porteføljen ble behandlet av styret på fredag og det var veldig komfortabel med den. Det er spredt over en del land, men vi snakker i hovedsak om land som USA og Tyskland, sier Hyttnes.

Men det er også plassert penger i gjelden til et land, som den siste tiden har fått markedets fokus rettet mot seg.

- Frankrike er også et land som inngår i porteføljen.

Kan bli bankkrise
Skulle det bli en fullskala krise i eurosonen vil det kjapt medføre at det blir en enorm europeisk bankkrise.

Ole Einar Stokstad, Analysesjef Kreditt hos DnB Markets, beskrev fredag bransjens problemer på følgende måte.

- Mye av feilen i dag er hvordan bankene er regulert. De fremstår som sterkere enn hva de er.

Årsaken legger Stokstad delvis på de siste årenes endringer i bankreglene Basel II og III, der bankenes soliditet har gått bort fra å bli målt i egenkapitalandel til kjernekapitaldekning. Dette medfører at det som regnes som solide banker grunnet høy kjernekapitaldekning, kan ende opp med å ha en ekstremt lav egenkapital.

Da EU gjennomførte stresstester på de største bankene i Europa i sommer, kom den desidert største andelen seg gjennom med glans. En medvirkende årsak var at ingen regnet inn tap på sine beholdninger av statsobligasjoner.

Men Stokstad viser til at selv om kjernekapitalen er 14 prosent kan egenkapitalen være smuler i forhold.

For alle bankene som gjennomgikk stresstestene, pluss de største sveitsiske, viser det seg at egenkapitaldekningen i dag kun er på 3,5 prosent i snitt.

Enda verre står det til med giganter som UBS, Credit Suisse og Deutsche Bank som i dag har en egenkapital på vel to prosent. Deutsche Bank har en offisiell kjernekapitalandel på 14 prosent.

Les mer: - Bankene ser mer solide ut enn de er

DnB-fall = systemkrise
Skulle en bankkrise bli så kraftig at den også rammer norske banker må altså Bankenes sikringsfond trå til.

Skulle det skje er imidlertid ikke det ensbetydene med at fondets statsobligasjoner må selges. Sikringsfondet har nemlig en fleksibilitet som gjør at det kan finansiere utbetalinger til innskyttere med sikkerhet i porteføljen sin. Spesielt i situasjoner der det kan være ugunstig å selge obligasjonene vil dette være en aktuell problemstilling.

I det verste krisescenarioet kan det føre til at også landets største bank går under. I så fall vil neppe 22 milliarder kroner være nok, men da blir nok også andre krefter koblet inn.

- Dersom DnB ryker snakker vi om en systemkrise, da de har en markedsandel på rundt 40 prosent. Skjer det er det veldig mye annet som er galt i norsk økonomi også. Får man en systemkrise vil det også bli en sak for regjeringen, sier Hyttnes.

Hyttnes forsikrer imidlertid at dette er så godt som utenkelig, og at pengene du har satt inn i banken er sikre.

- Ingen har tapt innskuddspenger på norske banker etter andre verdenskrig og vi frykter overhodet ikke at noe slikt skal kunne skje da bankene er solide. Innskuddene i alle norske banker og de aller fleste utenlandske filialer i Norge er sikret via denne ordningen, men det er jo ikke noen ulempe at bankene er sikre. For det er jo bedre å få pengene av bankene enn av sikringsfondet.

Annonsebilag