Gå til sidens hovedinnhold

Sparing til barn

Bør man spare for barna? I eget eller barnets navn?. Hvordan skal man spare?

Første steg er faktisk å spørre seg selv om man faktisk bør spare det barna. Barnesparing er ikke noe man gjøre.

Bør du spare til barna?

Du bør kun spare til barna om det er fornuftig i din nåværende livsfase. I en småbarnsfase er man gjerne nyetablert med bolig og svært høy belåning. Da er det mer fornuftig å prioritere nedbetaling av lånet slik at familien reduserer risikoen i sin egen økonomi.

Gjelden bør ned på et nivå som gjør det mulig å betjene den selv om familien rammes av en økonomisk krise, som langvarig arbeidsledighet eller sykdom.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Se oversikten over alle Nettavisens privatøkonomiske verktøy.

I en småbarnsfase kan det være mer fornuftig å prioritere deltid fremfor å sparing. Det kan lette slitasjen for hele familien. Ferier med barna kan det også være fornuftig å prioritere fremfor å begynne å spare. Må familien legge sommerferien til Uddevalla fremfor Mallorca og Bamseklubb på grunn av sparingen, bør man stille spørsmål ved sin prioritering.

Slik går du frem

1. Vurder først om dere i det hele tatt bør prioritere sparing til barna i den livsfasen dere er i.
2. Velg risiko og spareprodukt. Sparing med 20 års perspektiv bør plasseres i aksjefond. Velg et globalt indeksfond. Indeksfond har svært lave kostnader og er skattegunstige når sparehorisonten blir svært lang.
3. Velg om dere skal spare i barnets navn eller foreldrenes navn. Økonomisk spiller det ingen rolle, men risikoen for at barnet svir av pengene ved fylte 18 år må veies opp mot risikoen for at foreldrene svir av pengene, for eksempel i et skillsmisseoppgjør.

Hvor mye vokser sparingen til?

Dersom man sparer barnetrygden fra barnet er født til det fyller 18 år (da opphører barnetrygden), kan man forvente at spareformuen har vokst til 238.000 kroner målt i dagens pengeverdi, og justert for skatt. Det forutsetter at pengene plasseres i aksjefond. Dagens barnetrygd er 970 kroner per måned per barn.

Normalt kjøper man sin første bolig når man er ca 25 år gammel. Fortsetter mor og far sparingen til barnet fyller 25 år, vil beløpet nevnt ovenfor vokse til 353.000 kroner. Fortsatt er alle tall i dagens pengeverdi, hvilket betyr at du ikke behøver å tenke på effektene av fremtidig inflasjon.

Spørsmålet er hvor mye denne sparingen hjelper når barnet skal inn i boligmarkedet. Bankene tilbyr ungdomslån inntil 85 prosent sikkerhet. Barnets formue kan derfor utgjøre den 15 prosent egenkapitalen banken krever. Med 353.000 kroner i egenkapital, kan barnet kjøpe bolig som koster inntil 2,35 millioner (dagens pengeverdi).

Bruk kalkulatoren «Hva vokser et fast sparebeløp til».

For aksjefond bruk kalkulatoren Aksjefondsparing.

Risiko og plassering

Mange vegrer seg for å ta risiko med barnets midler. Men dersom man sparer i bank eller obligasjoner kan man forvente at skatt og inflasjon spiser opp det meste av avkastningen. Målt mot utviklingen i kjøpekraft (lønnsveksten) kan man faktisk forvente at formuen taper seg i kjøpekraft. Derfor bør man spare til barna i aksjefond.

Et annet argument mot å plassere pengene som bankinnskudd eller i obligasjonsfond er at familien ofte har boliggjeld. Renten på boliglånet vil normalt være høyere enn avkastning på investeringer i rentepapirer. Dermed taper familien litt på rentedifferansen. Et bedre alternativ er å nedbetale mer på boliglånet og heller på et senere tidspunkt øke gjelden for å bidra til barnas boligfinansiering.

Aksjefond kan svinge kraftig i verdi. Men det er to momenter i barnesparingen som reduserer aksjerisikoen.

1) Sparingen skjer gjennom månedlige innskudd. Dermed kommer man inn på ulike aksjekurser. Det reduserer risikoen for å komme inn i aksjemarkedet på feil tidspunkt.

2) Sparingen er langsiktig. Med 15-25 års sparehorisont jevner som regel svingningene ut seg. Men det er viktig å trappe ned aksjeandelen i sparingen når uttaket av formuen nærmer seg. På den måten reduserer man risikoen for å måtte bruke pengen akkurat da aksjemarkedet har falt kraftig.

Sparer du 970 kroner månedlig i 25 år, kan man forvente at beløpet vokser slik:

970 kroner pr måned vokser til dette på 25 år
Sparing Formue
Aksjefond, lave kostnader (indeksfond) 353 000
Aksjefond, høye kostnader 302 000
Kombinasjonsfond 273 000
Obligasjonsfond 247 000
Høyrentekonto 224 000
Beløpet er oppgitt i dagens pengeverdi, og skatt er trukket ut.

Kostnadene i spareproduktet er svært viktig. Forskjellen mellom et aksjefond med lave gebyrer og et med høye gebyrer er 193.400 kroner i kostnader dersom man sparer 970 kr år måneden over 25 år. Derfor er indeksfond best egnet til barnesparing. Indeksfond er aksjefond med svært lave kostnader.

Slike fond gir børsens avkastning, hverken mer eller mindre. Fondets største fordel er de lave kostnadene (gebyrene) som over tid øker avkastningen. En annen fordel er at fondet ikke behøves å byttes ut slik man må med aktive fond fordi forvalteren etterhvert gjør en dårlig jobb. Dermed utløser man ikke skatt på gevinsten underveis og maksimerer effekten av utsatt skatt - gevinsten beskattes først den dagen aksjefondet selges.

Opprett aksjesparekonto

Det er praktisk å opprette en aksjesparekonto der du kan legge inn aksjefondene du sparer i. Da kan aksjefond byttes ut underveis uten at det medfører skatt. Skatten kommer først når du realiserer innholdet på aksjesparekontoen.

Det er gratis å opprette og ha en aksjesparekonto. Du kan ha flere aksjesparekontoer i samme bank, eller i forskjellige banker.

Les mer om aksjesparekonto.

Spare i barnets eller foreldrenes navn?

Det har ingen skattemessig eller arveavgiftsmessig betydning hvilket navn man sparer i. Arveavgiften er avviklet, og skatt på avkastningen blir det uansett. Den eneste skattemessige forskjellen som kan oppstå er når barnet er blitt 18 år, og foreldrene er i formuesskatteposisjon. Da skal ikke lenger formuen til barnet skattefastsettes hos

Valg av navn handler om valg av risiko for at pengene skusles bort. Står pengene i barnets navn risikere man at barnet sløser dem bort på russefest i stedet for å la dem stå til bolig. Står pengene i foreldrenes navn risikerer man i stedet at foreldrene skusler bort pengene.

Å spare i eget navn har disse fordelene:

  • Du har kontroll over pengene. Du kan overføre pengene når barnet trenger det for eksempel til bolig
  • Fylkesmannen kan ikke blande seg inn i forvaltningen av pengene, noe som reduserer hvilke mulige plasseringsalternativer du har.
  • Det kan være at du bedre kan optimalisere din egen økonomi ved å disponere disse pengene på en annen måte. For eksempel ved at det er mer fornuftig å kvitte seg med kredittkortgjeld og forbrukslån tidligere. Da har du enda større mulighet for å hjelpe barnet senere.

Hvis du sparer i barnets navn er fordelene:

  • Du er sikret at midlene tilfaller barnet
  • Midlene vil ikke inngå i et skilsmisseoppgjør
  • Hvis du går bort er barnet sikret å få midlene

Den største risikoen er nok at barnet bruker pengene på en annen måte enn tenkt når det blir 18 år. Opp til 18 år har foreldre full disposisjonsrett over pengene slik at risikoen er den samme enten det er i eget navn eller barnets.

For det store flertall er nok risikoen mye større for at barnet bruker pengene ufornuftig enn at foreldrene gjør det.

Fylkesmannen og barnets formue

Barn under 18 år er umyndige og stor formue skal passes på av Fylkesmannen. Står formuen i barnets navn kobles Fylkesmannen inn dersom beløpet overstiger 193.766 kroner. Grensen går ved to ganger G (Folketrygdens grunnbeløp) ved inngangen til året som gjelder. Det er barnets totalformue som utgjør grensen.

Fylkesmannen er pålagt å beholde spareformen som er påbegynt. Er formuen plassert i aksjefond, må Fylkesmannen videreføre dette og kan ikke flytte pengene over til en høyrentekonto med håpløs lav rente.

Men har du plassert pengene i aksjefond med høy risiko, kan du søke Fylkesmannen om å få flytte pengene over til et fond med lavere risiko når barnet nærmer seg 18 år.

Som giver har du også rett til å bestemme at selv om mottageren er fylt 18 år skal han ikke få rådighet over pengene før han for eksempel har fylt 21 år. Dermed er det mulig å «beskytte» pengene fra russetidens fristelser.

Lånekassen

Ved sparing i barnets navn er det en stor felle man for all del må unngå. Lånekassens formuesgrense. Overstiger formuen 370.305 kroner i dag, mister barnet hele eller deler av stipendet. Gjennom fire års studier utgjør dette et stort tap 156.650 kroner.

Se Stipendreduksjonskalkulator, som beregner hva barnet kan tape.

Bolighjelp til barna uten å spare

I stedet for å spare, kan foreldrene hjelpe dem med pantesikkerhet. Bankene tilbyr såkalte ungdomslån inntil 85 prosent av boligens kjøpesum. Barnet mangler da sikkerhet på de siste 15 prosentene som foreldrene kan stille opp med pant i deres bolig.

Risikoen er at boligprisene faller samtidig med at barna mister jobben og ikke klarer å betjene gjelden slik at boligen tvangsselges. Risikoen er lav. Krev likevel at barna fra første stund betaler avdrag på lånet. Ikke avdragsfrihet. I takt med at gjelden reduseres faller også risikoen knyttet til pantet.

Les også:

Guide til aksjefond

Indeksfond

Risiko og sparing

Tidshorisont og sparing

Kalkulatorer:

Hva vokser et fast sparebeløp til
Kalkulatoren beregner hva et fast månedlig sparebeløp vokser til.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.