Her finner du kalkulatoren: Sparing til pensjonsalderen

Om pensjonsparekalkulatoren

Denne kalkulatoren er fin å bruke når du vet omtrent hvilket pensjonsnivå du har i forhold til inntekten din. Hvis du for eksempel har en 66 prosent-ordning og du ønsker 80 prosent, regner den ut hvor mye du må spare for å dekke dette gapet..

Du kan lese mer om hvordan du finner ut hvor mye du får i samlet pensjon her.

Kalkulatoren regner om det fremtidige sparebeløpet ved å inflatere lønnen i dag, til det den vil være ved valgt pensjonsalder. Hvis ikke vil sparebeløpet bli for lavt.

Siden kalkulatoren bruker brutto inntekt, blir det nødvendige utbetalingsmålet redusert med marginalskatten som du har ved pensjonsalder. Dette gjøres fordi det ikke er skatt på selve det oppsparte beløpet som du tar ut (kun rentedelen av den).

Lavere skatt som pensjonist
Du må huske på at du har lavere skatt på pensjonsinntekter. Hvis du ser på netto utbetalt etter skatt, ligger den omtrent 10 prosentpoeng høyere enn når du sammenligner bruttoinntektene. Dette kan du se mer om i en sammenligning før og etter skatt.

På inntekter under 400.000 kroner er prosentandelen etter skatt opp mot 10 prosent høyere enn før skatt. Det betyr at 80 prosent av inntekt før skatt, tilsvarer opp mot 90 prosent målt etter skatt.

Kalkulatorforklaring:

Årlig inntekt i dag er den inntekten du vil ha prosenten målt mot.

Pensjon i prosent er den pensjonen du har i dag. Veldig mange har den pensjonsavtale som sikrer dem en viss prosentandel av inntekten i pensjon.

Ønsket pensjonsnivå er den pensjonsprosenten du ønsker.

Marginalskatt som pensjonist - Her har vi lagt inn en prosentsats på 37,3 prosent, som vil være den mest vanlige prosentsatsen. Se også marginalskatt for pensjonsinntekter.

Dette har jeg spart opp i dag - Beløp som du allerede har spart opp til pensjonsalderen.

Antall innbetalinger i året - Hvor mange ganger du setter av sparebeløpet per år.

Antall år utbetalingen skal vare - Hvor mange år etter at pensjonsalder skal utbetalingen vare.

Avkastning før skatt er hvilken avkastningsprosent som du forventer i oppsparingsperioden. Det forutsettes at skatten betales fortløpende.

Forventet inflasjon er den langsiktige inflasjonsforventningen.

Skatt - skatt på kapitalinntekter er i 2020 på 22 prosent.

Kalkulatorer:

Med disse to pensjonskalkulatorene ser du hva ulike inntektsnivåer gir av pensjon:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1953-1962

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963

Personlig pensjonskalkulator
Her kan du logge deg inn på NAV's pensjonskalkulator. Denne bygger på tall som du har opptent. Du må logge deg inn for å få tilgang til denne.

Innskuddspensjon for ansatte Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.