Torsdag 19. september kommer fasiten om Norges Bank hever rentene eller ikke. Utfallet kan bety tusenvis av kroner i sparte eller økte renteutgifter for mange norske familier.

Storbankene er helt uenige om hva som vil skje:

- Norges Bank kan legge heving på vent, skriver DNB.

- Forhåndskikk på Norges Bank: Norges Bank vil øke, skriver Nordea.

Bare det at de to store bankene er rykende uenige, er noe nytt. Normalt ønsker Norges Bank ikke å overraske, men å gjøre det markedet forventer.

Hvis du er en av dem som har lånt til pipa og biter negler, kan det være smart å regne litt på hva 0,25 prosent renteøkning betyr.

Normalt er det aller smartest å se på de ulike rentene i rentemarkedet for å se hva investorene virkelig tror på når de må satse penger. Og der er renten flat de ti neste årene!

I pengemarkedet kan du låne penger fra tre måneder til 10 år for rundt 1,65 prosent. Dette er en teoretisk pris uten kredittrisiko, og de fleste kundene må betale et visst påslag. For vanlige lånekunder kommer bankens fortjeneste på toppen.

Det er altså stor usikkerhet, men hvis jeg skal satse en femmer, så tror jeg ikke at Norges Bank hever rentene i neste uke.

Hos de store bankene ligger de beste rentene nå rundt 2,7 - 2,9 prosent - og det koster omtrent det samme om renten er flytende eller bundet de 10 neste årene. Rentemarkedet har altså «veddet» milliarder av kroner på at det ikke kommer noe rentesjokk med det første, men holder det 50 % sannsynlig med en rentehevelse i neste uke.

Les mer hos DNB: Veiledende priser på lån for privatkunder

Les mer hos Nordea: Priser for lån og finansiering

Likevel tror Nordeas makroanalytiker Erik J. Bruce at Norges Bank hever rentene på torsdag og samtidig signaliserer muligheten for enda et rentehopp litt senere i år, men han legger til at «dette er haukete sammenlignet med hva resten av markedet tror».

Les analysen: Norges Bank preview: Norge Bank will hike

Nordea bygger sin vurdering på at lite har forandret seg for Norges Bank, og at sentralbankens kurs vil ligge fast. Kronen er svak, og usikkerheten har blitt mindre rundt Brexit og internasjonale handelskriger. Dessuten mener Nordea at norske bedrifter til nå ikke har blitt så rammet av den internasjonale usikkerheten.

Men selv om Nordea tror på 0,25 prosent høyere rente på torsdag, så er analysen at rentene fremover vil være lavere enn det Norges Bank har spådd - og ligge på rundt 1,55 prosent i pengemarkedet frem til 2022. For lånekundene betyr det minimale endringer fra i dag.

DNB er mer pessimistiske for norsk økonomi og tror Norges Bank legger bort planen om renteheving: - Vi tror økt usikkerhet av lavere anslått vekst fremover vil være nok til at Norges Bank avstår fra å heve renten neste uke, skriver analytiker Knut A. Magnussen i en fersk rapport.

Les analysen: Norges Bank kan legge heving på vent

DNBs analyse hviler på at bedriftene venter noe lavere vekst, inflasjonen er svakere enn ventet, og at en del i næringslivet faktisk er bekymret for Brexit og handelskriger.

Uenigheten mellom DNB og Nordea er ikke ny - den har tiltatt de siste ukene.

Både Nordea og DNB har relevante argumenter for og imot renteøkning, og jeg er genuint usikker på hva sentralstyret i Norges Bank vil havne på. Sentralbanken har i perioder vært litt sene på avtrekkeren og reagert for sent på markedsendringer. Det taler for renteøkning.

På den annen side: Norges Bank har helt nylig advart mot Finanstilsynets ønske om strengere utlånsregler, og skyene på den internasjonale finanshimmelen er mørkere enn tidligere - eksempelvis i diskusjonen om lange renter som er lavere enn de korte (invers rentebane), som ofte har signalisert et kommende tilbakeslag. Det taler for at sentralbanken har oppfattet endringene i markedet, og vil la renten stå.

Hever Norges Bank renten nå, så kan banken risikere å bremsen i starten av en oppforbakke. Det taler for å ha is i magen, og også se effekten av statsbudsjettet før man bestemmer retningen fremover.

Nye tall viser at boligmarkedet har stabilisert seg, og boligprodusentene melder om 11 prosent lavere nysalg av boliger i år enn i fjor. Presset avtar i norsk økonomi, og de internasjonale skyene blir mørkere.

Det er altså stor usikkerhet, men hvis jeg skal satse en femmer, så tror jeg ikke at Norges Bank hever rentene i neste uke.

PS: Hva mener du? Kommer det en renteøkning, eller har vi allerede nådd rentetoppen? Skriv din mening i et leserbrev!