Gå til sidens hovedinnhold

Spetalen svarer på kritikken etter skatte-utspill: - Pensjonen er et hull i skattesystemet

- Pensjon må skattes likt som investeringer i aksjer.

I et intervju med Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum har investor Øystein Spray Spetalen gått hardt ut mot hva han mener er en urettferdig skatteforskjell.

Spetalen eksemplifiserte med statsminister Erna Solberg, som han mener har en svært gunstig statlig pensjonsbeholdning i og med lang og tro tjeneste som politiker.

I Nettavisen søndag utdyper han kritikken mot systemet:

- Hvis formuesskatten hadde vært riktig utformet ville også alle formuer - også pensjonsordningene - blitt skattet som formue.

Spetalen anslår statsministerens «pensjonsformue» til 20-30 millioner kroner.

Han mener at skattesystemet fungerer dårlig fordi pensjonsbeholdning ikke skattes løpende på samme måte som en aksjeinvestering - investoren mener at å investere i aksjer eller bedrifter er et relevant alternativ for folk som velger å ikke ha en pensjonsordning.

- Det er urettferdig! Noen bevilger seg selv en pensjonsordning uten å bli belastet gjennom formuesskatten eller skattebelastning som andre har. Og de velger selv å bevilge seg selv den sikkerheten. Dette har det vært lite fokus på, og folk skjønner ikke helt den verdien disse pensjonsordningene har, sier Spetalen.

- Alle bør skattes likt

Spetalen møtte kritikk for utspillet fra pensjonsekspert Alexanda Plahte, som påpekte at også næringsdrivende kan etablere en ikke-skattbar pensjonssparing på linje med hva vanlige arbeidstakere kan.

Les mer: Øystein Stray Spetalen mener Erna Solberg har skjult formue på 20 millioner. Får svar av skatteekspert

Nå reagerer investoren på kritikken. Systemet fungerer uansett feilaktig, mener investoren:

- Hvis vi skal ha et rettferdig skattesystem: hvorfor skal da sparing i pensjon unngå formuesskatt, mens sparing i egen bedrift eller aksjer skal ha formuesskatt? Hvis vi skal ha formuesskatten, må verdier verdsettes likt ,og pensjon må skattes likt som investeringer i aksjer.

Spetalen mener at debatten om formueskatten gir et helt feilaktig inntrykk:

- Skatteinngangen fra formuesskatt er på 16 milliarder av totalt 1.400 milliarder kroner. Vi har i tillegg over 11.0000 milliarder på bok. Samtidig fremstilles det som om formuesskatten er avgjørende for at velferdssamfunnet skal bestå.

- Et hull i systemet

- Hvis formuesskatten hadde vært riktig utformet ville også alle formuer - også pensjonsordningene - blitt skattet som formue. Da hadde den rammet likt og hele diskusjonen ville forsvunnet, fordi alle hadde skjønt at den er feil utformet. Det er mitt mantra.

I dag er det heller utelukkende de som er villige til å ta risiko og investere, som rammes av skatten, mener Spetalen, som synes pensjonsordningene er et særegent unntak i skattesystemet:

- Det er et hull i skattesystemet som gjør at de som heller velger å spare i aksjer og egen bedrift rammes av formuesskatt. Hvorfor skal pensjon være unntatt formuesskatt?

Les også: NHH-professor frykter at denne skatten vil øke: - Symbol på at man gjør noe

- Bidrar til at Høyre taper valget

Spetalen understreker at han ikke er ute etter enkeltpersoner. Pensjonsformuen bør skattes løpende som andre formuer, mens formuesskatten i dag bare rammer dem som er ville til å ta investeringer, og hele skattesystemet blir med det veldig skjevt, mener investoren:

- Dette er ikke et angrep på Petter Stordalen eller Erna Solberg, men et angrep på hele systemet. Dette er ikke Petter Stordalens skyld. Men at Høyre i løpet av åtte år ikke har greid å rydde opp i dette, bidrar til at de taper valget.

Les også: Øystein Stray Spetalen advarer grønne investorer: – De vil tape alle pengene sin

- Følger ikke resonnementet

Alexandra Plahte, leder i Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS, påpekte lørdag at også næringsdrivende står fritt til å etablere en avtale om pensjonssparing, som er unntatt fra formuesskatt.

Hun er derimot skeptisk til sammenligningen mellom formue fra aksjer og oppspart pensjon:

- Jeg synes det er helt legitimt at diskusjonen om nivået på pensjonsordningen for selvstendig næringsdrivende igjen løftes, men når man sammenligner denne ordningen og øvrig tjenestepensjonsordninger isolert med formuesskatt på aksjer generelt, må jeg innrømme at jeg sliter litt med å følge resonnementet.

- Pensjon gjennom arbeidsforhold, inklusiv pensjonsordningen for selvstendig næringsdrivende, innebærer at man ikke får skattemessig påslag for det som betales inn. Man belastes heller ikke for skatt på løpende avkastning, ei eller formuesskatt på pensjonssparingen, sier pensjonseksperten.

Dette gjelder uansett om man er omfattet av en god eller dårlig tjenestepensjonsordning, understreker hun.

- Låste midler

«Prisen» man betaler er at midlene er låst opp og frem i tid, mens ved utbetaling belastes alt med full pensjonsbeskatning, påpeker Plahte:

- Dette at alderspensjon er sparing til eldre år/midlene er låst opp og frem i tid er – naturlig nok – noe det offentlige ønsker: at folk skal ha en løpende pensjonsinntekt på sine eldre dager. Ikke bare fra folketrygden, men også gjennom arbeidsforhold og ev privat sparing.

Ifølge Plahte tok pensjonsreformen i 2012 tak i noen av skjevhetene som hadde eksistert i pensjonsordningene tidligere:

- Et grunnleggende prinsipp (i pensjonsreformen, red.anm) er at det alltid skal lønne seg økonomisk og pensjonsmessig å jobbe. Med mindre man velger å utsette pensjonsuttaket ved å jobbe lenger, medfører økt levealder lavere årlig livsvarig pensjon (innføring av den såkalte levealdersjustering). I tillegg ble pensjon under utbetaling regulert lavere enn tidligere.

- Ordningene var gunstigere før

Men Plahte støtter at de tidligere ordningene var særdeles gunstige:

- Når det gjelder tjenestepensjonsordningene for Storting og regjering er det liten tvil om at de gamle ordningene var særdeles gode og ikke kan sies å ha vært i tråd med overnevnte prinsipper.

- For de som har vært lenge i politikken er det selvsagt slik at pensjon opptjent i den gamle ordningen ikke ble fratatt dem. Ettersom det ikke er noe som heter «mer enn full pensjon» etter den gamle ordningen, er det faktisk heller slik at de som har full opptjening i gammel ordning, får liten eller ingen effekt av den nye ordningen.

En helt annen diskusjon er hvorvidt ordningen for selvstendig næringsdrivende burde forbedres, mener pensjonseksperten.

- I dag er innbetalingen begrenset til maksimalt 7% av næringsinntekt mellom 1-12 G (G er folketrygdens grunnbeløp og utgjør pt. kr 106 399, red.anm). Dette er med andre ord lavere enn hva arbeidsgiver kan innbetale til tjenestepensjonsordningen for sine ansatte, enten det er i privat eller offentlig sektor, sier Plahte.

- Så er det også et poeng å ta med seg at svært mange ansatte i privat sektor kun har minimumordningen som pt. utgjør 2% av lønn mellom 1-12 G

Dette er også langt lavere enn hva selvstendig næringsdrivende har anledning til å spare i en skattefavorisert innskuddsordning.

- Skattereglene for ordningen for selvstendig næringsdrivende er de samme som øvrige tjenestepensjonsordninger ved at man ikke betaler løpende skatt på avkastning og heller ikke formuesskatt av sparingen.