*Nettavisen* Økonomi.

Splittet om aldersgrense i arbeidslivet

Nordmenn splittet i spørsmålet om det bør være en øvre aldersgrense i arbeidslivet. Offentlig ansatte sier mest ja, mens ansatte i privat sektor heller mest til nei.

16.06.04 08:41

Markeds- og Mediainstituttet (MMI) har spurt 1.000 personer på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Det er ingen klar enstemmighet i befolkningen til spørsmålet, verken til dette eller andre.

38 prosent svarer ja til spørsmålet, 37 prosent av de spurte svarer nei, mens 25 prosent ikke har noen mening eller ikke vet. Svarene påvirkes av arbeidssituasjonen til den som svarer. "Ja"-svarene er for øvrig høyest blant pensjonister og lavest blant skoleelever og studenter.

Full pensjon

På spørsmål om man skal få full pensjon etter 70 år hvis man fortsetter å arbeide, svarer 29 prosent ja, mens 20 prosent mener at pensjonen bør kortes ned. 27 prosent kan gå med på at pensjonen faller bort hvis man arbeider etter 70 år, men at dette blir kompensert med høyere pensjon senere. Dette siste prinsippet har vært mye fremme i forbindelse med pensjonskommisjonens arbeid.

Bare 11 prosent mener at pensjonen skal falle bort uten at det for følger for størrelsen på senere utbetalinger.

Det er de eldste blant intervjuobjektene som hyppigst mener at man skal få full pensjon i tillegg til lønn.

Fortsatte etter 70

MMI-undersøkelsen har også tatt for seg spørsmålet om hvor mange som vil fortsette å jobbe etter fylte 70 år. 39 prosent mener at under halvparten av dem som har mulighet til å fortsette i full jobb etter 70 år, vil gjøre dette. Omtrent det samme antall tror at ingen eller nesten ingen vil jobbe ut over 70 år.

Bare et lite antall – vel 4 prosent – heller til den oppfatning at alle eller nesten alle som kan vil benytte seg av muligheten til å jobbe ut over 70-års dagen.

Hva er pensjonsalder?

Påstanden "Når gjennomsnittlig levealder øker er det rimelig at pensjonsalder heves", ble fremsatt i MMI-undersøkelsen. 51 prosent var ikke enig i påstanden og er altså motstandere av å heve pensjonsalderen. 34 prosent var enig i spørsmålsstillingen. Underlagsmaterialet viser at det er klart yngre folk samt personer bosatt i Oslo som var enig i påstanden.

73 prosent mener at mange 70-åringer kan yte like mye i sin jobb som folk som er 10-15 år yngre, mens befolkningen mer eller mindre er delt i to i synet på om arbeidsgivere bør ha rett til å kunne si opp arbeidstakere over 70 år på grunn av alder. 46 er enig, 47 er uenig. Likeledes mener 44 prosent at eldre arbeidstakere bør sies opp først nå.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag