Språkkrav: Vil sende lærere med dårlige norskkunnskaper på kurs

Mari Holm Lønseth er stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag Høyre og medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Mari Holm Lønseth er stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag Høyre og medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyres Mari Holm Lønseth ønsker språkkrav i skolen på lik linje som i barnehagen.

12.03.19 21:28

Siden 2012 har kommunale barnehager i Oslo krevd norskferdigheter tilsvarende nivå B1 ved nyansettelser av assistenter. I 2018 vedtok Stortinget et nasjonalt norskkrav for barnehageansatte. I skolen og skolefritidsordningen er det imidlertid ingen formelle språkkrav.

Det vil stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) endre. På Høyres landsmøte i helgen skal delegatene behandle et forslag om at språkkrav må inn i skolen.

I forslaget står det blant annet at ansatte med dårlige norskferdigheter skal være pliktig å gjennomgå relevant etterutdanning i regi av kommunen.

- Skal du undervise barn, må du kunne norsk, sier Lønseth.

Forslaget innebærer å legge språkkravet på samme linje som for ansatte i barnehagene. Der må ansatte med et annet førstespråk enn norsk eller samisk avlegge en norskprøve og oppnå nivå A2 på delprøven i skriftlig fremstilling og B1 på delprøven i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

Utdanningskrav

Har man først kommet seg gjennom en lærerutdanning (se kompetansekravene til Utdanningsdirektoratet her) i dag, er man i utgangspunktet kvalifisert til å undervise i den norske skolen uten å måtte ta språkkurs- eller prøver.

- Tror du ikke at hvis man har klart å fullføre en slik utdanning, så har man gode nok norskkunnskaper til å fungere som lærer?

- Vi har all grunn til å tro at de som har den formelle kompetansen på plass, kan norsk godt nok. De vil heller ikke bli bedt om å ta etterutdanning av noe slag heller. Men vi hører for eksempel om ansatte på SFO som ikke har tilstrekkelige norskferdigheter. Vi har også fått mange med lærerkompetanse fra utlandet som vi gjerne vil utnytte kompetansen til. Samtidig må vi være tydelige på at de skal kunne norsk ordentlig, sier Lønseth.

- Har du inntrykk av at dette gjelder mange lærere?

- Utfordringer med dårlige norskkunnskaper blant enkelte lærere vil nok variere fra skole til skole. Men for oss handler dette om å være tydelig på at dersom du skal være lærer i Norge og formidle på en god måte, så må du kunne norsk.

- Er du ikke redd for at dere ekskluderer potensielt gode lærere i en tid med stor lærermangel og en regjering som maner innvandrere til å finne arbeid?

- De som skal lære opp barna våre skal ha tilstrekkelig kompetanse. God norskkunnskap er et svært viktig tiltak for å inkludere og integrere. Når ansatte med dårlig norskkunnskap blir sendt på kurs, er det et tiltak for å inkludere og integrere ansatte - samtidig som det er et tiltak for å sikre god nok opplæring for barna, sier Lønseth.

SV: - Vi er positive

Forslaget vekker positive reaksjoner hos Sosialistisk Venstrepartis Mona Fagerås, som allerede da språkkrav for barnehageansatte ble fremmet i fjor mente at kravene også burde gjelde i skolen og SFO.

- I utgangspunktet er vi positive. Skal man være en god formidler, skal man ha gode språkkunnskaper. Men vi må først se på de konkrete forslagene Høyre kommer med før vi kan slå fast om vi vil støtte det eller ikke, sier Fagerås.

Mona Fagerås (SV) mener også at man bør sette språkkrav for ansatte i skolen og SFO.

Hun ser imidlertid ikke noe problem med at flyktninger og innvandrere som trenger språkopplæring kan ha en funksjon i skolen likevel.

- Disse trenger ikke ha hovedansvaret for norskopplæringen akkurat, men kan fungere i praksisstillinger eller som assistenter selv om de ikke oppfyller alle kravene. Å være i jobb er også en god måte å lære norsk på, sier SV-representanten, som selv er lærer av yrke.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag