Statistisk sentralbyrå (SSB) er ute med fersk statistikk for skatteinngangen fra personer i 2018. Her fremkommer også hva som gikk med til uføreutbetalinger i fjor.

Og antall uføretrygdede personer i Norge stiger til nye høyder. 3,7 prosent flere mottok uføretrygd i 2018 sammenliknet med 2017. Det var ved utgangen av fjoråret 349.000 personer over 17 år som mottok uføretrygd.

Totalt mottok 360.000 nordmenn i fjor uføretrygd. Dette antallet utgjør drøyt 12 prosent av de drøyt 2,95 millioner nordmenn som i 2018 mottok lønn og honorarer i fjor, kall det ordinære lønnsmottakere.

Sagt med andre ord: For hver åttende lønnsmottaker er det én uføretrygdet.

Opp 6,3 prosent

Det utbetalte beløpet i fjor for uføretrygdede over 17 år, økte med 6,3 prosent fra 2017, til knappe 86 milliarder. En gjennomsnittlig uføretrygdet person mottok i gjennomsnitt 245.500 kroner i 2018, ifølge de ferske SSB-tallene.

Foreløpige tall fra skattemeldingen viser ellers at utbetalte dagpenger falt fra 13,5 milliarder kroner i 2017 til 10,61 milliarder i 2018.

Det er et fall på hele 21,3 prosent, og det kraftige fallet kommer et fall i dagpenger i 2017 på nesten 8 prosent. SSB skriver i en melding at det ble færre mottakere av dagpenger i fjor, og de mottok i gjennomsnitt et lavere beløp.


88.000 kroner

De foreløpige tallene for skattemeldingen 2018 viser at de utbetalte 10,6 milliardene kroner i dagpenger ble utbetalt til 120.600 innenlands bosatte personer over 17 år. Det tilsvarer en gjennomsnittlig utbetaling på 88 000 kroner per mottaker.

Nedgangen i antall mottakere fra 2017 til 2018 var på 17,5 prosent, mens gjennomsnittlig beløp per mottaker gikk ned med 4,7 prosent.

Videre viser statistikken fra SSB at det ble utbetalt 32 milliarder kroner i arbeidsavklaringspenger i fjor til 181.000 bosatte personer som var 17 år og eldre.
Gjennomsnittlig beløp utbetalt beløp var 177.400 kroner.


Svimlende beløp

Om lag 890.000 personer bosatt i Norge mottok 212 milliarder kroner i alderspensjon fra folketrygden i 2018. Summen er ifølge SSB nesten 10 milliarder større enn året før. Antallet alderspensjonister økte med 2,2 prosent, og den gjennomsnittlige pensjonisten mottok i 2018 om lag 239.000 kroner i alderspensjon.

De foreløpige tallene fra SSB viser ellers at det i i 2018 ble utbetalt 1290 milliarder kroner i lønn og honorarer. 2,95 millioner lønnsmottakere mottok i gjennomsnitt 437.300 kroner i lønn, 4,4 prosent mer enn i 2017.