Onsdag morgen publiserte SSB tallene for den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere - personer født i utlandet av utenlandskfødte foreldre. Statistikken bygger på data fra NAVs register over arbeidssøkere og personer på tiltak.

I andre kvartal av 2019 var arbeidsledigheten blant innvandrere 5,2 prosent, mer enn tre ganger så høy andel som resten av befolkningen (1,5 prosent) dersom man ikke regner med innvandrere.

Flest ledige fra Asia - høyest andel fra Afrika

Prosentandelen arbeidsledige innvandrere har gått ned fra 5,8 prosent i første kvartal.

Totalt var 24.974 innvandrere arbeidsledige i andre kvartal - 2.571 færre enn i årets første kvartal.

Innvandrergruppen med bakgrunn fra Asia, inkludert Tyrkia, stod i andre kvartal for den største gruppen ledige i antall - 7.648 personer med asiatisk bakgrunn registrerte seg som arbeidsledig hos NAV.

I prosentandel er det innvandrere med afrikansk bakgrunn som utgjør den største gruppen: 9,6 prosent av arbeidsstyrken var arbeidsledige i andre kvartal. Registrerte helt arbeidsledige i alt, nordmenn og innvandrere, utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Les også: Ledigheten fortsatt lav: - Vi må ikke slutte å glede oss