Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) for april. AKU-ledigheten måler de som aktivt søker etter arbeid og ikke bare den registrerte arbeidsledigheten.

Ifølge morgenrapporten til DNB Markets var det forventninger om en uendret ledighet på 3,5 prosent, mens DNB spådde en liten nedgang i ledigheten til 3,4 prosent. Ledigheten er derfor klart lavere enn det ekspertene så for seg og er jubeltall for statsminister Erna Solberg, som har sin halvårlige pressekonferanse i dag.

Det var i alt 91.000 arbeidssøkende i april, ifølge de seneste AKU-tallene. Det er 16.000 færre enn i januar, målt som gjennomsnitt av perioden desember-februar. SSB skriver at nedgangen i ledigheten i hovedsak er kommet blant personer over 24 år.

Nesten på bunn

I grafen under har vi gjengitt AKU-ledigheten fra januar 2014 til april i år. Den viser at ledigheten var nede i under 90.000 våren 2014 før oljenedturen satte inn og sendte ledigheten opp i nesten 140.000 sommeren 2016. Nå er altså antall arbeidsledige nesten tilbake på bunnivåene fra fem år siden.

Handelsbanken Capital Markets skriver derimot i morgenrapporten etter at tallene ble kjent, at detaljene i rapporten bare var mindre gode. Meglerhuset mener sysselsettingen bare er marginalt opp (se lenger ned), og det er først og fremst et markert fall i yrkesdeltagelsen.

Dermed er det et fall i arbeidsstyrken, som har bidratt til å trekke ned ledigheten i april. Men dette kan ha vært litt tilfeldig, ettersom yrkesdeltagelsen egentlig har kommet seg en del opp igjen i løpet av det siste året.

Uansett, trendtallene for ledigheten har gått ned siden mai 2017. Fra januar til april gjekk det sesongjusterte tallet på sysselsatte opp med 14.000 personer. I samme periode har befolkningen i Norge holdt seg ganske stabil, slik at sysselsettingsprosenten har økt 0,3 prosentpoeng til 67,8 prosent.

Flere sysselsatte

Arbeidsstyrken, som er summen av de sysselsatte og arbeidsløse, har også holdt seg relativt stabil siden januar. SSB skriver at det vil si at nedgangen i arbeidsledigheten i hovedsak har skjedd i form av flere sysselsatte. Det betyr dermed ikke at flere står utenfor arbeidsstyrken

I mars var AKU-ledigheten på 3,5 prosent. Da var det i alt 98.000 arbeidssøkende, 6000 færre ledige enn i desember, egentlig gjennomsnittet for perioden november-januar.

De sesongjusterte AKU-tallene viser utviklingen i sysselsetting og arbeidsløshet. For å redusere usikkerheten om tallene, er de et gjennomsnitt av tre måneder. Statistikken kommer ut hver måned.