De seneste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for den såkalte Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), viser en ledighet på 3,5 prosent, målt etter de som aktivt søker etter arbeid. Det var i alt 98.000 arbeidssøkende i mars, ifølge de seneste AKU-tallene.

SSB skriver at det er 6000 færre ledige enn i desember, det vil si gjennomsnitt for perioden november-januar. Nedgangen er innenfor feilmarginen. Men trendtallene for ledigheten har gått ned siden mai 2017.

Laveste på fem år

Vi må tilbake til juni 2014 for å finne sist gang den sesongjusterte ledigheten var nede på 3,5 prosent. I 2014 startet det kraftige oljeprisfallet, som sendte ledigheten i olje- og offshorebransjen i været.

AKU-ledigheten er alltid høyere enn den registrerte arbeidsledigheten, som nå er nede på 2,3 prosent.

I februar var den sesongjusterte AKU-ledigheten på 3,8 prosent.

Handelsbanken Markets skrev i en morgenrapport denne uken at de ventet at AKU-ledigheten falt til 3,7 prosent i mars. Dette er et tremånederssnittet for perioden februar-april (se forklaring nederst i saken).

Vokser mest

AKU-tallene svinger en del, og Handelsbanken tror sysselsettingsveksten vil være sterkere enn veksten i arbeidsstyrken. Det innebærer at ledigheten faller ytterligere noe ned, og spådommen var altså et fall til 3,7 prosent.

De sesongjusterte AKU-tallene viser utviklingen i sysselsetting og arbeidsløshet. For å redusere usikkerheten om tallene, er de et gjennomsnitt av tre måneder. Statistikken kommer ut hver måned.