Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at elbilimporten fortsetter å vokse, og mars 2019 ble en ny rekordmåned.

Importverdien for elektriske personbiler utgjorde hele 4,7 milliarder kroner, og det er mer en dobling sammenliknet med mars i fjor. Antall innførte elbiler i foregående måned var nærmere 12 000, ifølge SSB.

Eksporterte for 80 milliarder

Opplysningene inngår i tallene for utenrikshandelen i mars. Disse tallene viser ellers at Norge totalt eksporterte varer i mars for 79,7 milliarder kroner. I samme periode importerte vi varer for 65,8 milliarder.

Det ga et overskudd i handelsbalansen med utlandet på 13,9 milliarder kroner og er en nedgang på 21,5 prosent fra mars 2018. Men det er fortsatt de store olje- og gassinntektene som sikrer dette overskuddet.

Underskudd

Ser vi på handelsbalansen for Fastlands-Norge, var det i foregående måned et underskudd på 25,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 15,1 prosent fra samme måned i 2018.

Eksportverdien av råolje endte i mars på 20,5 milliarder kroner og var 9,0 prosent lavere enn i mars i fjor. Oljeprisen har styrket seg i perioden, men lavere volum trakk verdien ned.

SSB opplyser at prisen på råolje endte på 568 kroner fatet, som er en oppgang på 10,5 prosent fra mars i fjor. Antall eksporterte fat var imidlertid ned nesten 18 prosent.

I fjerde kvartal i fjor var det et kraftig fall i driftsbalansen overfor utlandet.

Utenriksregnskapet viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i både verdi og mengde. Statistikken gir informasjon om den totale eksporten og importen, samt handelen med ulike land.