Konsumprisene steg med beskjedne 0,1 prosent i juni og falt ned til 1,9 prosent de seneste tolv månedene. Men noen priser gikk i være i foregående måned.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var den største bidragsyteren til oppgangen passasjertransport med fly. Flyprisene steg med hele 16,9 prosent fra mai til juni. Den kraftige oppgangen kommer etter et tilsvarende prisfall i mai.

I tillegg bidro økte priser på matvarer og overnattingstjenester til den tross alt beskjedne totale prisoppgangen i juni.

Prisene på matvarer har falt de tre foregående månedene, men matvareprisene steg med 0,8 prosent fra mai til juni. Det var særlig økte priser på kjøtt, frukt og grønnsaker som førte til oppgangen.

Lavere strømpriser

SSB skriver at prisutviklingen på strøm var den største bidragsyteren til nedgangen i veksttakten. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie viste en nedgang på 7,7 prosent fra mai til juni 2019. I samme periode i fjor økte strømprisene med 9,9 prosent.

Strømprisene har nå falt i fem sammenhengende måneder, slik at prisnivået for elektrisitet inkludert nettleie i juni, var lavere enn prisnivået var i juni i fjor.

Mye dyrere flybilletter


Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er justert for energivarer, som strømprisene. og avgifter, var opp 0,4 prosent i foregående måned. Fra juni 2018 til juni 2019 steg denne inflasjonen med 2,3 prosent.

Norges Bank har som mål for sin rentesetting at kjerneinflasjonen over tid ikke skal overstige 2 prosent i året. En høyere prisstigning enn det øker isolert sett risikoen for renteøkninger.

Ventet oppgang

Både DNB Markets, Nordea Markets og Handelsbanken Capital Markets ventet at kjerneinflasjonen på årsbasis ville ta seg opp fra 2,3 prosent i mai til 2,4 prosent i juni. Den totale prisstigningen var på 2,5 prosent fra mai 2018 til mai 2019.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester som etterspørres av private husholdninger bosatt i Norge.

KPI-JAE er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene. Det er altså denne inflasjonen Norges Bank primært vurderer når banken fastsetter styringsrenten. Dette er bankenes innskuddsrente i sentralbanken og gulvet i det profesjonelle rentemarkedet.

Styringsrenten er ventet å øke fra 1,25 prosent til 1,50 prosent enten i september eller desember.