Gå til sidens hovedinnhold

SSB: Gjennomsnittlig boliglånsrente 2,52 prosent

Den gjennomsnittlige renten i mars på nye boliglån var på 2,52 prosent.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at denne gjennomsnittsrenten fordeler seg på 2,52 prosent for flytende boliglånsrenter, 2,86 prosent for fastrentelån. Den flytende boliglånsrenten er svakt opp fra februar.

Andelen låntakere som har fast rente på sine nedbetalingslån ved utgangen av mars, utgjorde 8,1 prosent. Det er på samme nivå som i fjerde kvartal 2018.

Ved utgangen av februar var renten på nye boliglån i snitt 2,50 prosent, fordelt på 2,50 prosent for flytende boliglånsrenter og 2,87 prosent for fastrentelån. En renteforskjell mellom lån med flytende og faste boligrenter på om lag 0,4 prosentpoeng er nokså normal over tid.

Hvordan er din boliglånsrente, betaler du for mye? Her kan du sjekke betingelsene i de ulike bankene.

Ikke ennå

Norges Bank satte 21. mars opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent. De fleste bankene satte raskt opp rentene på nye lån. For løpende boliglån har imidlertid bankene seks måneders varslingsfrist til kundene. Renteøkningen for disse lånene vil derfor ikke vise seg fullt ut før i mai.

Bankenes utlånsmargin, altså bruttofortjenesten på boliglån før driftskostnader og tap på utlån, var for øvrig på 1,21 prosent i mars. Innskuddsmarginen var ifølge SSB på 0,53 prosent. Dette omfatter eksisterende lån og innskudd.

Bankenes utlånsrente falt i mars. Det skyldes at pengemarkedsrentene - de såkalte NIBOR-rentene - i samme periode økte med 0,07 prosentpoeng, til 1,37 prosent.

Totaltelling

Rentestatistikken fra SSB gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene, hovedsakelig bankene. Statistikken viser en fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider. For månedstall omfatter statistikken bare et utvalg av norske banker.

Men hvert kvartal, som nå i mars, publiseres en totaltelling for alle finansforetakene. Denne tellingen omfatter også utlånsbeløp fordelt på rentebinding.

Saken oppdateres.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken