Februartallene for utenrikshandelen viser at den totale eksporten av varer steg fra 75,5 milliarder kroner i februar 2018 til 77.2 milliarder i samme måned i år. Det tilsvarer en økning på 2,9 prosent. I januar i var eksportverdien 88,9 milliarder kroner.

Den totale handelsbalansen i februar i år var positiv med 15,8 milliarder kroner, mot et overskudd på 28,8 milliarder i januar. På årsbasis er nedgangen på 35,2 prosent.


SSB skriver at importverdien steg med 20,2 prosent på årsbasis og utgjorde 61,4 milliarder kroner. Den kraftige importveksten skyldes innførsel av metallvarer til utbygging av felt på norsk sokkel.

Eksportverdien for råolje endte i februar på 18,3 milliarder kroner, omtrent på nivået i februar 2018. Oljeprisen har styrket seg i perioden, mens lavere oljeproduksjon trakk ned.

Kraftig fall

Utenrikshandelen for fjerde kvartal i fjor viste et kraftig fall i driftsbalansen. Med andre ord forverret verdiene seg mellom hva Norge eksporterer for og hva vi importerer for.

Statistikken over utenrikshandelen viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i både verdi og mengde. Den gir informasjon om totalimport og eksport, samt landfordelt handel på ulike detaljeringsnivåer.

Saken oppdateres.