Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ved utgangen av mai skyldte husholdningene 3528 milliarder kroner. Denne gjelden omfatter bare husholdningenes innenlandske gjeld, den såkalte K2 (se definisjon nederst i artikkelen).

Ved utgangen av april skyldte norske husholdninger for første gangen over 3500 milliarder kroner til innenlandske kreditorer.

Utlånsveksten til husholdningene de seneste tolv månedene er på 5,6 prosent. Denne veksttakten har vært stabil de seneste månedene. I april var tolvmånedersveksten på 5,6 prosent, og veksttakten de seneste månedene har ligget mellom 5,5 prosent og 5,8 prosent.

Nordmenn i verdenstoppen

Siden 1990-tallet har den årlige utlånsveksten til husholdningene ligget godt over inntektsveksten. Den totale gjelden utgjør nå i gjennomsnitt om lag 230 prosent av de inntektene husholdningene disponerer etter skatt. Det er i verdenstoppen.

Finanstilsynet er bekymret over den høye gjeldsbelastningen, for selv en moderat renteoppgang kan med så høye gjeldsnivåer føre til en betydelig høyere rentebelastning.

En renteoppgang på 0,5 prosentpoeng på en gjeld på 2 millioner kroner, betyr i utgangspunkt 10.000 kroner i årlige merutgifter før skatt.

Utlånsveksten til publikum, som også omfatter bedrifter, har fra mai 2018 til mai 2019 økt med 5,6 prosent.

Skylder 5861 milliarder

Den samlede innenlandske lånegjelden, som også omfatter bedriftenes gjeld, var ved utgangen av mai på 5864 milliarder kroner. 81 prosent av denne gjelden er til banker og kredittforetak.

De såkalte kredittindikatorene viser utviklingen i publikums gjeld. Den innenlandske kredittindikatoren K2 viser gjelden til norske kreditorer, mens kredittindikatoren K3 også inkluderer utenlandsgjelden.