Det fremkommer av tall offentliggjort fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag morgen. Gjelden omfatter altså husholdningenes innenlandske gjeld, den såkalte K2 (se definisjon nederst i artikkelen).

I tillegg skylder husholdningene penger til utenlandske banker og finansinstitusjoner.

Ved utgangen av mai skyldte husholdningene 3529 milliarder kroner.

Ifølge SSB er det 4,1 millioner innbyggere over 18 år i Norge per 01.01.19. Det gir en gjennomsnittlig gjeld per voksne nordmann på cirka 866.000 kroner.

Stabil gjeldsvekst

Utlånsveksten til husholdningene de seneste tolv månedene er på 5,5 prosent. Denne veksttakten har vært stabil de seneste månedene, veksttakten de seneste månedene har ligget mellom 5,5 prosent og 5,8 prosent.

Utlånsveksten til publikum, som også omfatter bedrifter, har fra juni 2018 til juni 2019 økt med 5,7 prosent.

80 prosent til bankene

SSB skriver at av publikums innenlandske gjeld ved utgangen av juni, var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak. Dette beløp seg til 4768 milliarder kroner.

De såkalte kredittindikatorene viser utviklingen i publikums gjeld. Den innenlandske kredittindikatoren K2 viser gjelden til norske kreditorer, mens kredittindikatoren K3 også inkluderer utenlandsgjelden.