Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge i april i år eksporterte varer for 79,5 milliarder kroner. I samme periode importerte vi varer til 61,9 milliarder kroner.

Handelsbalansen med utlandet i foregående måned viste et overskudd på 17,6 milliarder kroner, som var en oppgang på 11,6 prosent sammenliknet med mars og 8,5 prosent fra april 2018.

SSB skriver at eksporten falt 0,4 prosent sammenlignet med samme periode året før, mens importen var 2,6 prosent lavere. Nedgangen kan blant annet forklares med at påsken i år var i april, mens den i fjor falt i mars. Ifølge SSB er det vanlig at eksporten og importen er lav i påskemåneden.

Lavere oljesalg

I april ble det eksportert råolje for 20,7 milliarder kroner, og det er en nedgang på 5,7 prosent fra april i fjor. Nedgangen skyldes lavere volumer, men en oljepris på 592 kroner fatet er 21 kroner høyere enn for 12 måneder siden.

Verdien av naturgasseksporten falt med 14,3 prosent fra april for ett år siden til 16,8 milliarder kroner. Det er den laveste eksportverdien siden september 2017, og skyldes lavere priser.

Fastlandseksporten endte i april på 39,5 milliarder kroner, en oppgang på 6,8 prosent fra samme måned i fjor. Norske fiskeeksport går bra, og verdien av denne eksporten er 12,3 prosent høyere enn for ett år siden.

Ekstremvekst

I mars var det et overskudd i handelsbalansen med utlandet på 13,9 milliarder kroner. Marstallene viste blant annet en ekstrem vekst i elbilimporten.

Utenrikshandelen viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i både verdi og mengde. Statistikken gir informasjon om totalimport og eksport, samt landfordelt handel på ulike detaljeringsnivå.