Det seneste året er konsumprisene opp med 3,0 prosent. Kjerneinflasjonen (KPIJAE), som er styrende for rentesettingen til Norges Bank, steg i februar med 1,2 prosent.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie viste en nedgang på 6,4 prosent i februar. Det bidro til å dempe oppgangen i KPI.

En av grunnene til lavere strømpriser var varmere vær enn normalt, som førte til mindre strømforbruk. Vi må ifølge SSB tilbake til februar 2016 for å finne en større månedsnedgang.

Klart over

Fra februar 2018 til februar 2019 er kjerneinflasjonen opp 2,6 prosent. Norges Bank har som mål at denne inflasjonen over tid skal stige med rundt 2 prosent i året.

Handelsbanken og Nordea ventet for øvrig en oppgang i kjerneinflasjonen på 2,1 prosent, sentralbanken 2,01 prosent (sic!). Nordea Markets skriver i sin morgenrapport at deres anslag er veldig nær Norges Banks anslag og er i tråd med synet om en renteøkning torsdag 21. mars.

DNB Markets kommenterer tallene med at kjerneinflasjonen var høyere enn det de og markedet ventet. Det var særlig matprisene og klesprisene som steg mer enn antatt.

Blir renteøkning

Meglerhuset mener dagens tall støtter opp under synet om en renteøkning fra Norges Bank på rentemøtet 21. mars. Februartallene kan også indikere noe høyere renter fremover enn ventet. De korte pengemarkedsrentene har steget noe de seneste dagene.

SSB skriver i en kommentar at det var økte priser på mat og alkoholfrie drikkevarer som bidro mest til prisoppgangen i februar. Februar er normalt en måned hvor prisene i dagligvarebransjen justeres.

Men oversikten (se graf) viser at klær og sko hadde den sterkeste prosentvise veksten i foregående måned. Oppgangen kommer etter salgsaktivitet forrige måned.

- Prisoppgangen på klær i februar var ikke ventet dersom man ser på prisutviklingen for klær tidligere år. Vi ser at oppgang etter januarsalg og inntog av nye vårvarer bidro til å løfte prisene noe allerede i februar, sier rådgiver Silje S. Thorsnes, i SSB.

Vanlig

Det er vanlig at KPI stiger igjen i februar etter et fall i januar. Men som vi ser av tabellen under, har månedsoppgangen siden 2010 variert fra 0,4 prosent til 1,2 prosent. I februar i fjor var KPI opp 0,9 prosent, mens prisene var opp 2,2 prosent på årsbasis.

År KPI februar KPI årsbasis
2010 1,2 % 2,9 %
2011 0,4 % 1,2 %
2012 1,1 % 1,2 %
2013 0,6 % 1,0 %
2014 0,5 % 2,1 %
2015 0,3 % 1,9 %
2016 0,6 % 3,2 %
2017 0,5 % 1,6 %
2018 0,9 % 2,2 %


I januar i år falt prisene med 0,5 prosent, vesentlig som følge av et kraftig fall i prisene på klær og sko. På årsbasis var den totale prisstigningen i januar på 3,1 prosent.