SSB er ute med sin seneste konjunkturrapport (Konjunkturtendensene), som kommer fire ganger i året. Her gjennomgås tilstanden i norsk og internasjonal økonomi.

I denne rapporten er hovedkonklusjonen fra SSB-sjef Geir Axelsen (bildet) og byrået at den norske konjunkturoppgangen som har vart siden begynnelsen av 2017 trolig vil være over.

Men, den gode nyheter en at SSB legger til grunn at lønnsveksten stiger fra 3,5 prosent i 2019 til 3,6 prosent for både 2020 og 2021, mens den faller til 3,2 prosent i 2022. Det skyldes svakere vekst internasjonalt og litt lavere inflasjon i Norge.

Les også: Norsk økonomi går så det griner, men ekspertene venter nedtur

Mer å rutte med

Statistikkmyndighetene venter at kjerneinflasjonen blir 2,3 prosent neste år. Dette er inflasjonen Norges Bank styrer etter, og som er korrigert for avgiftsendringer og energipriser. Med en forventet total prisstigning på rundt 2 prosent, blir det en solid forbedring i kjøpekraften.

Arbeidsledigheten definert som antall arbeidssøkende, spås å ligge uendret på 3,7 prosent. Denne ledigheten omfatter ikke bare de registrerte arbeidsledige, men også de som aktivt er på jakt etter arbeid.

Den gode nyheten for låntakerne er at internasjonale nedgangskonjunkturer holder de norske rentene lave. Ifølge SSB er verdensøkonomien inne i en langsom nedtur, og SSBs eksperter ser for seg en gradvis nedgang i USA.

Usikkerheten internasjonalt er som vanlig knyttet til handelsspenningene, altså primært handelskrigen mellom USA og Kina. SSB mener Norges handelspartnere er på vei inn i en lavkonjunktur, altså dårligere tider.

Les også: Nordmenn skremt av den svake kronen

Taktskifte

Til tross for en god lønnsvekst, konkluderer SSB med at norsk økonomi står overfor et taktskifte. I løpet av 2019 vil konjunkturoppgangen som har vart i nærmere 3 år, trolig være over.

Hovedårsakene er en avmatning i internasjonal økonomi, samt en markert lavere vekst i oljeinvesteringene. I årene fremover venter SSB at veksten i norsk økonomi ligger nær den såkalte trendveksten. Denne veksten er et langsiktig gjennomsnitt og anslås til å være på mellom 1,5 og 2 prosent.

Veksten i fastlandsøkonomien ventes å falle fra 2,4 prosent i 2020 til 1,8 prosent i 20202.

I balanse

Boligmarkedet er ifølge SSB i balanse, og boligprisene spås bare å stige med rundt 2 prosent de nærmeste årene, omtrent som den generelle prisstigningen i samfunnet. I 2019 vil boligprisene trolig stige med rundt 3 prosent.

Rentene vil holde seg på et historisk lavt nivå, styringsrenten til Norges Bank antas å ligge på dagens nivå på 1,5 prosent. Låntakerne kan likevel vente seg 0,5 prosentpoeng i renteøkning frem mot 2022.

For såkalte rammelån ( lån med en øvre trekkramme, red.anm.) betyr det en økning fra 3,0 prosent i 2019 til 3,5 prosent i 2022. SSB legger også til grunn at kronen holder seg på dagens nivå mot euro fremover, 10,10 kroner for 1 euro.

Les også: Svensk rente mot null - kan svekke norske kroner

Toppen nådd

I den forrige rapporten fra september var konklusjonen blant annet at rentetoppen i Norge trolig er nådd.

Statistikkmyndighetene spådde også for tre måneder siden at norsk økonomi står overfor et taktskifte. Lavere vekst internasjonalt bidrar til at konjunkturoppgangen trolig vil være over i løpet av et års tid.

Saken oppdateres.